• Oferta szkoły

   • Drodzy Ósmoklasiści! Przedstawiamy ofertę edukacyjną naszego Liceum. Poniżej znajdziecie opis poszczególnych klas. Doskonale wiemy, że każdy z Was szuka miejsca, w którym będzie mógł zdobywać wiedze i rozwijać swoje pasje. Jesteśmy przekonani, że nasze Liceum to szkoła skrojona na miarę Waszych oczekiwań, w której każdy z Was znajdzie przestrzeń dla siebie.

    Klasa A: KLASA DWUJĘZYCZNA MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA 

    We are the future!  

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka oraz informatyka lub fizyka  

    Nowoczesne technologie i znajomość języków obcych to nasza przyszłość. Jeśli chcesz płynnie posługiwać się językiem angielskim, swobodnie poruszać się w cyfrowym świecie pełnym algorytmów, a w przyszłości tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne, wybierz klasę A!  

    Język angielski w klasie dwujęzycznej realizowany będzie w wymiarze 6 godzin tygodniowo, co umożliwi Ci w przyszłości zdanie matury na poziomie dwujęzycznym i zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzone studia! Ponadto, elementy treści programowych z wybranych przedmiotów wprowadzane będą również w języku angielskim, dzięki czemu zyskasz swobodę posługiwania się tym językiem w każdej życiowej sytuacji. Warto stawiać na naukę języków obcych, ponieważ „jeden język ustawia Cię w korytarzu życia, a dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” 

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • wykładach oraz zajęciach praktycznych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie i WSIiZ w Rzeszowie, 
    • zajęciach online prowadzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
    • tematycznych wycieczkach edukacyjnych,  
    • kole robotyki i innych zajęciach kół przedmiotowych, 
    • Kongresie Młodych Matematyków,  
    • projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. 

    Absolwenci tej klasy mają możliwość podjęcia studiów na różnych kierunkach technicznych, informatycznych i politechnicznych, takich jak: informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, analiza matematyczna, telekomunikacja, logistyka, budownictwo, lotnictwo i budowa maszyn, inżynieria produkcji, czy na kierunkach studiów, w przypadku których podstawą rekrutacji jest matura na poziomie dwujęzycznym. 

     

    Klasa B: KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

    Odkryj fascynujący świat mikrokosmosu! 

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka lub język angielski 

    Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość poznania zasad ich funkcjonowania oraz pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, które realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.  

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych organizowanych przez Politechniką Rzeszowską i Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, 
    • wycieczkach przedmiotowych do instytucji i zakładów pracy związanych z profilem, 
    • zajęciach terenowych, np. w Magurskim i Bieszczadzkim PN. 

    Klasa biologiczno-chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących kształcenie na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, psychologia, ochrona środowiska, weterynaria czy leśnictwo.

     

    Klasa C: KLASA HUMANISTYCZNA 

    Naucz się słowami malować świat!  

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski lub język angielski   

    Bycie świadomym obywatelem Polski i Europy to nie tylko posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, ale również dysponowanie wszechstronną i pełną wiedzą na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno „wczoraj”, jak i „dzisiaj”. Klasa o tym kierunku kształcenia pozwoli Ci zdobyć gruntowną wiedzę z tego zakresu.  

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • lekcjach muzealnych,  
    • warsztatach IPN, 
    • spotkaniach ze znanymi osobowościami świata kultury i nauki. 

    Absolwenci tej klasy mają możliwość podjęcia studiów na tak popularnych kierunkach jak: prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, administracja, filologia polska, historia czy historia sztuki. 

     

     

    Klasa D: KLASA JĘZYKOWO-DZIENNIKARSKA 

    Poznaj swoje możliwości i żyj ich pełnią!  

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz język polski lub język niemiecki   

    Oferta tej klasy jest odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby uczniów wykazujących szczególne umiejętności i zdolności   w zakresie kompetencji językowych. Model kształcenia w tej klasie zakłada również poszerzanie wiedzy w dziedzinie nauk społecznych oraz języków obcych. Jeśli lubisz zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi, ich tradycje i życie współczesne, wybierz klasę D! 

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • projektach językowych,  
    • warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,  
    • warsztatach dziennikarskich,  
    • redagowaniu treści publikowanych na łamach Brzozowskiej Gazety Powiatowej w rubryce Głos z „Kazimierza” 
    • projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. 

    Klasa językowo-dziennikarska jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących dalsze kształcenie na kierunkach takich jak: filologie obce, lingwistyka, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, komunikacja społeczna czy turystyka i rekreacja. 

     

     

     

     

     

    Klasa E: KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA 

    Zachwyć się pięknem otaczającego świata!  

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz geografia lub informatyka 

    Kierunek ten przeznaczony jest dla uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem.   Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania, poznawania nowych kultur i zagadnień ekonomicznych, jeśli jesteś dociekliwy w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i politycznych, dołącz do nas!   

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • lekcjach terenowych, na których poznaną w klasie teorię zmierzysz z praktyką, 
    • wyjazdach krajoznawczo-turystycznych,  
    • spotkaniach z podróżnikami i wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej czy biznesowej. 

    Profil ten przygotowuje do studiowania na kierunkach takich jak: archeologia, geografia, geologia, architektura krajobrazu, ekonomia, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, zarządzanie, marketing czy finanse i bankowość. 

     

    Klasa F: KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNO – INFORMATYCZNA 

    Postaw na siłę swojego umysłu! 

    Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka 

    Matematyka to podstawa, z której wyrasta umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania, to również klucz do zrozumienia otaczającego nas świata. Jeśli chcesz swobodnie poruszać się w świecie liczb, równań i algorytmów, a dodatkowo świat cyfrowy to Twoje środowisko naturalne, wybierz klasę o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. 

    Dodatkowo, będziesz mógł uczestniczyć w: 
    • wykładach oraz zajęciach praktycznych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie i WSIiZ w Rzeszowie, 
    • zajęciach online prowadzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,  
    • tematycznych wycieczkach edukacyjnych,  
    • kole robotyki i innych zajęciach kół przedmiotowych, 
    • Kongresie Młodych Matematyków,  
    • projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. 

    Klasa matematyczna to doskonały wybór dla osób, które planują podjąć studia na różnych kierunkach technicznych, informatycznych i politechnicznych, takich jak: informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, analiza matematyczna, telekomunikacja, logistyka, budownictwo, lotnictwo i budowa maszyn, inżynieria produkcji.