Menu

Sobota 19.01.2019

Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  102 102 18 Emiter SKI
  103 103 18
  104 104 0
  105 105 0
  107 107 0
  108 108 0
  109 109 0
  110 110 0
  112 112 0
  118 118 0
  20 20 0
  202 202 0
  203 203 0
  204 204 0
  205 205 0
  206 206 0
  207 207 0
  208 208 0
  209 209 0
  21 21 0
  210 210 0
  22 22 0
  23 23 0
  51 51 18
  52 52 0
  53 53 0
  a112 112
  a118 118
  bibl bibl
  biblioteka b1 0
  I Piętro I Piętro 0
  II PIętro IIp
  II Piiętro II Piiętro 0
  ni ni 0
  Parter Parter 0
  Sala gimnastyczna sG2
  Sala Gimnastyczna sG1
  Sala Gimnastyczna sGim 0
  SG-112 SG-112
  sg1 s1 0
  sg2 s2 0
  sg3 s3 0
  Szatnia Szatnia 0