• Żegnamy Panią Profesor Annę Zalot

    • 12.03.2022
    • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Anny Zalot - absolwentki i wieloletniej nauczycielki języka polskiego w Gimnazjum i Liceum w Brzozowie. Łączymy się w bólu z bliskimi Pani Profesor oraz składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

     Pani Profesor Anna Zalot, która przeżyła 107 lat, była ciepłą i serdeczną osobą, przewodniczką po literackim świecie i mistrzynią w dziedzinie słowa, zaś praca z młodzieżą stanowiła Jej życiową pasję. Przez wiele lat, już po przejściu na zasłużoną emeryturę, często gościła w naszej szkole, aby dzielić się z licealistami ogromem swojej wiedzy i doświadczenia.

     W trakcie obchodów Jubileuszu 100-lecia Gimnazjum i Liceum Pani Profesor powiedziała: „Cieszę się, że jestem z Państwem, (…) kłaniam się nisko cieniom dawnych Profesorów, którzy odeszli i pozdrawiam tych, z którymi pracowałam przez lata”. Dzisiaj my, Pani Profesor, kłaniamy się nisko przed Panią - wielkim Człowiekiem i Legendą naszej Almae Matris.

    • Kiermasz wypieków!

    • 09.03.2022
    • Dnia 10 marca 2022 r. Samorząd Uczniowski organizuje kiermasz wypieków. Stoisko kiermaszu będzie znajdowało się na parterze, po prawej stronie korytarza. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

    • Uwaga! Konkurs!

    • 08.03.2022
    • W związku ze zbliżającym się Dniem Liczby Pi - 3.14 (14 marca) - zapraszamy wszystkie klasy do świętowania.

     Ogłaszamy konkurs na interpretację liczby π w muzyce, literaturze i sztuce. Można wykazać się też kulinarnie.

     Liczba π  jest "bohaterką" wiersza laureatki nagrody Nobla:

     Wisława Szymborska

     Liczba Pi

     Podziwu godna liczba Pi
     trzy koma jeden cztery jeden.
     Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
     pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
     Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
     osiem dziewięć obliczeniem,
     siedem dziewięć wyobraźnią,
     a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
     cztery sześć do czegokolwiek
     dwa sześć cztery trzy na świecie.
     Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
     Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
     Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
     nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
     potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
     przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
     przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
     O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
     Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
     A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
     mój numer telefonu twój numer koszuli
     rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
     ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
     obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
     w którym słowiczku mój a leć, a piej
     oraz uprasza się zachować spokój,
     a także ziemia i niebo przeminą,
     ale nie liczba Pi, co to to nie,
     ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
     nie byle jakie osiem,nie ostatnie siedem,
     przynaglając, ach przynaglając gnuśną wiecznośćdo trwania.

     Liczymy na Waszą kreatywność, która oczywiście będzie nagrodzona.

     Nauczyciele matematyki

    • Jan Siekaniec stypendystą Prezesa Rady Ministrów

    • 08.03.2022
    • Jan Siekaniec to uzdolniony uczeń klasy 3c. Od pierwszej klasy startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z historii i wos odnosząc sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Jego zaangażowanie i praca zostały docenione i Janek otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

     Serdecznie gratulujemy sukcesu!