Menu

Sobota 19.01.2019

projekty edukacyjne

Regulamin realizacji projektow

Załaczniki:

1 - Karta projektu Zalacznik_nr_1.pdf

2 - Kontrakt Zalacznik_nr_2.pdf

3 - ARKUSZ SAMOOCENY UCZNIA Zalacznik_nr_3.pdf

4 - ARKUSZ OCENY KOLEŻEŃSKIEJ Zalacznik_nr_4.pdf

5 -  OCENA PRACY UCZNIÓW PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU Zalacznik_nr_5.pdf

6.  INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO - Zalacznik_nr_6.pdf