• .

  •  


   Programy Nauczania Rok szkolny 2017/2018

   Lp.

   Przedmiot

   Nazwa programu

   Autor

   1

   Język angielski

   Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

   Halina Tyliba

   2

   Język rosyjski

   Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

   Agata Buchowiecka – Fudała

   3

   Język francuski

   Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

   Radosław Kucharczyk

   4

   Język niemiecki

   Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego

   IV – etap edukacyjny – zakres podstawowy, poziom IV.O dla początkujących, poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę na podbudowie poziomu III.0 ( w oparciu o podręcznik G.Motta, G. Ćwikowska Direkt 1a, Direkt 1b, wyd. Lekto-klett, Exakt 1)

   Grażyna Zenderowska - Korpus

   5

   Podstawy Przedsiębiorczości

   Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”

   Marek Niesłuchowski

   6

   Wiedza o kulturze

   Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

   Iwona Morawska

   Wacław Panek

   7

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   „Żyję i działam bezpiecznie” Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

   Jarosław Słoma

   8

   Geografia

   Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – oblicza geografii

   Ewa Maria Tuz

   9

   Wychowanie fizyczne

   Kl. I  2012-2013– Koncepcja edukacji fizycznej Zdowie-Sport-Rekreacja. Kl. II i III „Zdrowie, Sprawność i aktywność” – program nauczania
   z wf w zakresie podstawowym dla LO, LO profilowanych i Technikum”

   Kl. I Urszula Kierczak

   Kl. II i III Piotr Wróblewski

   10

   Wiedza o społeczeństwie

   Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy „W centrum uwagi” Wyd. NOWA ERA

   Maiusz Menz

   11

   Historia

   „Poznać przeszłość – wiek XX – zakres podstawowy. Pogram nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych”

   Marek Jekel

   12

   Język polski

   „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania j.polskiego dla IV etapu edukacyjnego

   D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

   13

   Matematyka

   Program nauczania w Liceach i Technikach nr dopuszczenia MEN 412/1/2012

   Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

   14

   Chemia

   „To jest chemia” -Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

    

    

   „To jest chemia” – pogram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

   Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

    

   Maria Litwin, Szarlota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

   15

   Fizyka

   „Odkryć fizykę” – program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

   Marcin Braun, Weronika Śliwa

   16

   Biologia

   „Biologia na czasie” – Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

   Marek Kaczmarczyk

   17

   Informatyka

   „INFORMATYKA” – program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

   Grażyna Koba