Menu

Środa 19.09.2018

Programy nauczania

.

 


Programy Nauczania Rok szkolny 2017/2018

Lp.

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

1

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Halina Tyliba

2

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Agata Buchowiecka – Fudała

3

Język francuski

Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Radosław Kucharczyk

4

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego

IV – etap edukacyjny – zakres podstawowy, poziom IV.O dla początkujących, poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę na podbudowie poziomu III.0 ( w oparciu o podręcznik G.Motta, G. Ćwikowska Direkt 1a, Direkt 1b, wyd. Lekto-klett, Exakt 1)

Grażyna Zenderowska - Korpus

5

Podstawy Przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Krok w przedsiębiorczość”

Marek Niesłuchowski

6

Wiedza o kulturze

Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

Iwona Morawska

Wacław Panek

7

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Jarosław Słoma

8

Geografia

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – oblicza geografii

Ewa Maria Tuz

9

Wychowanie fizyczne

Kl. I  2012-2013– Koncepcja edukacji fizycznej Zdowie-Sport-Rekreacja. Kl. II i III „Zdrowie, Sprawność i aktywność” – program nauczania
z wf w zakresie podstawowym dla LO, LO profilowanych i Technikum”

Kl. I Urszula Kierczak

Kl. II i III Piotr Wróblewski

10

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy „W centrum uwagi” Wyd. NOWA ERA

Maiusz Menz

11

Historia

„Poznać przeszłość – wiek XX – zakres podstawowy. Pogram nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych”

Marek Jekel

12

Język polski

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” Program nauczania j.polskiego dla IV etapu edukacyjnego

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

13

Matematyka

Program nauczania w Liceach i Technikach nr dopuszczenia MEN 412/1/2012

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

14

Chemia

„To jest chemia” -Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

„To jest chemia” – pogram nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Maria Litwin, Szarlota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

15

Fizyka

„Odkryć fizykę” – program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

16

Biologia

„Biologia na czasie” – Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Marek Kaczmarczyk

17

Informatyka

„INFORMATYKA” – program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Grażyna Koba