• Informacje ogólne

   • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie to szkoła ze stuletnią tradycją. Powstała w 1909 roku, ustanowiona przez Jego Cesarsko – Królewski Majestat Franciszka Józefa i na wniosek społeczeństwa Brzozowa i okolicznych miejscowości. (wzmianka o powołaniu szkoły -DZIENNIK URZĘDOWY c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi. Wydany dnia 27 sierpnia 1909 s.576 dokument )

    Uroczyste obchody Jubileuszu 100 – lecia szkoły odbędą się w dniach 18-20 września br. Obecny budynek szkoły został oddany do użytku w 1931 roku, był jednym z najpiękniejszych obiektów szkolnych w województwie lwowskim.

    W czasie II wojny światowej Niemcy przeznaczyli szkołę na magazyn zboża, co poważnie naruszyło jego konstrukcję, obciążyło nadmiernie stropy. Kapitalny remont budynku przeprowadzono w latach 1986-1990. Patronem duchowym Gimnazjum był św. Stanisław Kostka. W 1984 roku za patrona Liceum obrano Króla Kazimierza Wielkiego, któremu Brzozów zawdzięcza prawa miejskie.

    Liceum kultywuje wypracowane przez siebie tradycje, – co roku uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji, rocznicę odzyskania niepodległości, święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Stałe miejsce w grafiku szkolnych uroczystości mają też spotkania przy choince, Dzień Papieski, opłatek, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas maturalnych i bale studniówkowe.

    Szkoła gościła w swoich murach znanych ludzi ze świata literatury, nauki i polityki, świadków historii i świadków holocaustu. W ostatnich latach gościli w szkole: pisarka Anna Kajtochowa, prof. dr Bogusław Dopart, prof. dr Józef Obłój, prof. Jerzy Osiatyński, dr Cezary Król, dr Leszek Szczęśniak, arcybiskup Józef Michalik, biskup Stefan Moskwa, dyrektor Amerykańskiego Korpusu Ewa Stawecka, poseł Elżbieta Łukacijewska, poseł Jan Bury i wielu innych.

    Nauczyciele i uczniowie brzozowskiego liceum angażowali się w obchody ważnych rocznic, między innymi: rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyła się u nas sesja popularno – naukowa pt. „Golgota Wschodu” z udziałem przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Zawodowego „ Solidarność” oraz rocznicy stanu wojennego. W ciągu 100 lat jej mury opuściło 7736 absolwentów, którzy są chlubą szkoły.

    Na liście najwybitniejszych absolwentów znajdują się uczeni – sławy w wielu dziedzinach, politycy, duchowni wysokich szczebli, oficerowie wojskowi, artyści literaci. Wymienić można niektórych spośród wielu między innymi: prof. dr Walerian Pańko - prezes NIK, prof. dr Józef Bielawski – arabista, prof. dr Marian Konieczny – rzeźbiarz, prof. dr Bogusław Dopart – UJ Kraków, prof. dr Mieczysław Kędra – kardiolog - AM Lublin, prof. dr Zbigniew Puchajda ekspert ONZ – FAO, prof. dr Krzysztof Zamorski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, ks. biskup dr Stanisław Jakiel, Generał broni Bolesław Matusz i wielu innych. Szkoła niezmiennie utrzymuje wysoki poziom nauczania, o czym świadczy miejsce w czołówce najlepszych liceów w województwie.

    W latach 1996-2004 szkoła przeprowadzała egzaminy dojrzałości z matematyki połączone z postępowaniem kwalifikacyjnym na wyższe uczelnie techniczne - Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską, AGH Kraków oraz chemię na UMCS Lublin i języki obce do PWSZ w Tarnowie. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy w 2006 roku nasza szkoła zajęła 253 miejsce. W rankingu zorganizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy szkoła za osiągnięcia sportowe w 2005 roku została sklasyfikowana na drugim miejscu w województwie.

    Corocznie bardzo duża liczba uczniów uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, nierzadko kwalifikując się do eliminacji centralnych. Łącznie w etapie centralnym olimpiad i konkursów startowało 56 uczniów.

    Przez osiem lat w szkole pracowali ochotnicy z Amerykańskiego Korpusu Pokoju. Młodzież pod kierunkiem Kirka Henwooda dwukrotnie zdobywała nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów obcojęzycznych w Rzeszowie. Młodzież naszej szkoły corocznie przez wiele lat wyjeżdżała z woluntariuszami na Europejskie Spotkania Młodzieży.

    Szkoła szczyci się jedną z największych i najpiękniej urządzonych w województwie biblioteką szkolną - liczy ponad 31000 woluminów. Szkoła wychowała ponad stu księży oraz 8 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obecnie szkoła uczestniczy w projekcie FENIKS współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”.