• ROK SZKOLNY 2009/2010

    Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

    Małgorzata Koźma - finalistka III etapu (nauczyciel Barbara Owoc)

    Rafał Domaradzki - finalista III etapu (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    46 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. A. Swinarskiego organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

    Sobota Dariusz – wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Domaradzki Rafał - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Małgorzata Koźma - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Łucja Froń - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Katarzyna Krupa - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Wojewódzki Konkurs Projektów Naukowych z Fizyki zorganizowany w ramach projektu unijnego FENIKS przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Kielecki i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    Mateusz  Siwak - I miejsce (nauczyciel Lesław Franus)

    Szymon Sabik - I miejsce (nauczyciel Lesław Franus)

     

    XXV Konkurs Matematyczny im prof. Marszała w Łańcucie

    Wojnicki Arkadiusz – I miejsce w kategorii klas I (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Ewa Bieńkowska – wyróżnienie w kategorii klas II (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    X Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

    Ewa Bieńkowska – wyróżnienie w kategorii klas II (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Arkadiusz Wojnicki – wynik bardzo dobry w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Tomasz Wiszyński – wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Mariusz Mendyka - wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Ewa Bieńkowska - wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    ROK SZKOLNY 2010/2011

    Międzypowiatowy Konkurs Chemiczny (powiatów brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego)  organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

    Marcin Jajko - laureat (nauczyciel Barbara Owoc) 

    Katarzyna Herbut - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Hubert Opaliński - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Mateusz Siwak - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

    Bogdan Mac - wyróżnienie (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Wojewódzki Konkurs Projektów Naukowych z Fizyki  zorganizowany w ramach projektu unijnego FENIKS  przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Kielecki i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    Mateusz Siwak – I miejsce (nauczyciel Lesław Franus)

    Adrian Jantosz – I miejsce (nauczyciel Lesław Franus)

     

    X Jasielski Konkurs Matematyczny im. Prof. Hugona Steinhausa

    Alicja Witek – laureat w kategorii klas II (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Alicja Paściak – wyróżnienie w kategorii klas I (nauczyciel Zofia Potoczna)

     

    Olimpiada Matematyczna o Diamentowy Indeks AGH

    Bartosz Owoc  - laureat III stopnia (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Ewa Bieńkowska - laureat III stopnia (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Natalia Domaradzka - laureat III stopnia (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Ewa Bieńkowska - wyróżnienie w kategorii klas III (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Bartosz Owoc - wyróżnienie w kategorii klas III (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Michał Pełdiak - wyróżnienie w kategorii klas III (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Arkadiusz Wojnicki - wyróżnienie w kategorii klas II (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Monika Szewczyk - wyróżnienie w kategorii klas II (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    ROK SZKOLNY 2011/2012

    XXXXI Olimpiada Biologiczna

    Katarzyna Herbut - finalistka  (nauczyciel Halina Pawlik)

     

    Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna „O diamentowy indeks AGH”

    Marcin Jajko - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Międzypowiatowy Konkurs Chemiczny (powiatów brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego)  organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

    Marek Dąbrowski - laureat (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Olimpiada Matematyczna o Diamentowy Indeks AGH

    Arkadiusz Wojnicki – laureat III stopnia (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

     

    ROK SZKOLNY 2012/2013

    Międzypowiatowy Konkurs Chemiczny (powiatów brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego)  organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

     

    Paweł Potoczny – laureat (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Ogólnopolski Konkurs Historyczny Arsenał Pamięci:

    Piotr Faciszewski - laureat i tytuł ,,Primus inter pares" (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    XIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Adrian Gdula  - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XII Jasielski Konkurs Matematyczny im. Prof. Hugona Steinhausa

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie w kategorii klas I (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Pangea

    Krzysztof Bieńkowski – laureat (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie w kategorii klas I (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Patryk Łukasiewicz – bardzo dobry wynik w kategorii klas II (nauczyciel Agnieszka Oryszak)

     

    XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej

    Beata Szostak – finalistka (s. Bożena Wilman)

     

    ROK SZKOLNY 2013/2014

    Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

    Paweł Potoczny – finalista III etapu (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Olimpiada Chemiczna

    Paweł Potoczny - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Międzypowiatowy Konkurs Chemiczny (powiatów brzozowskiego, bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego)  organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

    Zespołowo - I miejsce

    Artur Cader - I miejsce (nauczyciel Barbara Owoc)

    Paweł Potoczny -II miejsce (nauczyciel Barbara Owoc)

    Michał Kamiński -IV miejsce (nauczyciel Barbara Owoc)

    Konrad Rakoczy -V miejsce (nauczyciel Barbara Owoc)

    Piotr Romanik -VI miejsce (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Olimpiada Historyczna

    Sara Kulon—uczestniczka II etapu (nauczyciel Michał Wolak)

     

    LVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

    Piotr Mazur – finalista (nauczyciel Michał Wolak)

    Karol Winiarski – finalista (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    IV Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

    Karol Winiarski – finalista (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

    Piotr Mazur – laureat (nauczyciel Michał Wolak)

    Karol Winiarski – finalista (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    X Ogólnopolski Konkurs "Polska w NATO"

    Piotr Mazur – laureat, VIII miejsce (nauczyciel Michał Wolak)

     

    Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Oblicza PRL-u"

    Piotr Mazur – laureat, I miejsce (nauczyciel Michał Wolak)

     

    Olimpiada Matematyczna o Diamentowy Indeks AGH

    Patryk Łukasiewicz – laureat II stopnia (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XIII Jasielski Konkurs Matematyczny im. Prof. Hugona Steinhausa

    Krzysztof Bieńkowski – laureat (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Patryk Łukasiewicz - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Łukasz Dydek - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Adrian Gdula - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Olimpiada Matematyczna o Diamentowy Indeks AGH

    Patryk Łukasiewicz – laureat II stopnia (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XIII Jasielski Konkurs Matematyczny im. Prof. Hugona Steinhausa

    Krzysztof Bieńkowski – laureat (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Patryk Łukasiewicz - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Łukasz Dydek - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Adrian Gdula - wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

     Damian Strącel – uczestnik etapu centralnego, II miejsce w etapie diecezjalnym (ks. Waldemar Murdzek)

     

    Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Martwa Natura”

    Karolina Pytlak—I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

     

    ROK SZKOLNY 2014/2015

    Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

    Zespołowo - I miejsce

    Paweł Potoczny -laureat konkursu (nauczyciel Barbara Owoc)

    Michał Kamiński – finalista konkursu  (nauczyciel Barbara Owoc)

    Konrad Rakoczy – finalista konkursu  (nauczyciel Barbara Owoc)

    Krzysztof Bieńkowski – finalista konkursu  (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Olimpiada Chemiczna

    Paweł Potoczny - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

    Michał Kamiński - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

    Krzysztof Bieńkowski - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

    Konrad Rakoczy - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

    Piotr Romanik - uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

     

     Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Adrian Gdula – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Paweł Pietrasz – wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XIV Jasielski Konkurs Matematyczny im. Prof. Hugona Steinhausa

    Krzysztof Bieńkowski – wyróżnienie w kategorii klas III (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    XXV Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

     Katarzyna Jaskółka – finalistka (s. Bożena Wilman)

    Adrian Gdula – uczestnik II etapu ( s. Bożena Wilman)

     

    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

    Jakub Ciesielski – finalista, II miejsce w diecezji (ks. Waldemar Murdzek)

    Damian Strącel - uczestnik II etapu ( s. Bożena Wilman)

    Adrian Gdula - uczestnik II etapu ( s. Bożena Wilman)

     

    ROK SZKOLNY 2015/2016

    Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

    Mirosław Data - finalista III etapu (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

    Jakub Ciesielski–finalista (ks. Waldemar Murdzek)

     

    ROK SZKOLNY 2016/2017

    Olimpiada Chemiczna

    Patrycja Antoń – uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

    Oliwia Dąbrowska – uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Barbara Owoc)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Miłosz Siadkowski - wyróżnienie w kategorii KADET (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Huber Fijałka - wyróżnienie w kategorii KADET (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Ewelina Florczak - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Piotr Żak - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Konrad Filar - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”

    Michalina Siwak – laureatka I miejsca (nauczyciel Marzena Komska-Ciesielska)

     

    Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury

    Julia Kwolek– laureatka,  II miejsce (nauczyciel Joanna Nowak - Kopeć)

    Jakub Ciesielski– laureat,  III miejsce (nauczyciel Katarzyna Kozak)

    Małgorzata Kaczkowska- wyróżnienie (nauczyciel Małgorzata Kuliga)

     

    ROK SZKOLNY 2017/2018

    Ogólnopolski Konkurs Historyczny Arsenał Pamięci:

    Gabriela Kwolek– laureatka (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Miłosz Siadkowski - wynik bardzo dobry w kategorii KADET (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Katarzyna Masłyk - wyróżnienie w kategorii KADET (nauczyciel Katarzyna Rozenbajgier)

    Szymon Szewczyk – wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Julia Skarbek - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Jakub Chrobak - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Piotr Żak - wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Ewelina Florczak – wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Marzena Szewczyk)

    Patryk Rymarowicz - wyróżnienie w kategorii STUDENT (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

     

     

    ROK SZKOLNY 2018/2019

    Ogólnopolski Konkurs Historyczny Arsenał Pamięci:

    Karina Gierlach– laureatka (nauczyciel Katarzyna Wawrzak)

     

    Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego " An der KUL ist Deutsch cool"

    Marcin Matyasz - finalista,  V miejsce w kraju  (nauczyciel Bernardeta Siegel-Wojnicka)

    Michał Haduch - finalista   (nauczyciel Bernardeta Siegel-Wojnicka)

     

    42. Olimpiada Języka Niemieckiego

    Marcin Matyasz – uczestnik etapu okręgowego, IV miejsce w województwie w części ustnej olimpiady  (nauczyciel Bernardeta Siegel-Wojnicka)

     

    Ogólnopolski Konkursie Wiedzy o Austrii "Turbolandeskunde"

    Marcin Matyasz - IV miejsce w województwie (nauczyciel Bernardeta Siegel-Wojnicka)

     

    XLIX Olimpiada Literatury Języka Polskiego

    Natalia Rybczak – uczestnik etapu okręgowego (nauczyciel Joanna Nowak-Kopeć)

     

    Ogólnopolska Olimpiada „ O Diamentowy Indeks” AGH  z Fizyki

    Piotr Żak - laureat III stopnia (nauczyciel Lesław Franus)

     

    XXXIV Konkurs Matematyczny im. prof. Marszała w Łańcucie

    Ewelina Florczak –wyróżnienie (nauczyciel Marzena Szewczyk)

     

    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

    Miłosz Siadkowski – wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

    Katarzyna Folta - wyróżnienie w kategorii JUNIOR (nauczyciel Joanna Bieńkowska)

     

    Olimpiada Znajomości Afryki

    Gabriela Sobaś – finalistka (s. Alicja Zygmunt)