Menu

Poniedziałek 21.05.2018

Wykaz podręczników

Szkolny zestaw podręczników

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego

w Brzozowie na rok szkolny 2017/2018

 

Nr

Przedmiot/poziom

Numer dopuszczenia MEN

Klasy

Podręczniki

(tytuł, autor, wydawnictwo)

 

1

Język polski

463/1/2012
463/1/e/2012
463/2/2012
463/2/e/2012

463/3/2013
463/4/2013

 

86/5/09/S

 

I

 

 

 II

 

 

 III

 

„Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” (nowa) D. Chemperek, A. Kalbarczyk, wyd. WSiP

 

„Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk,   wyd. WSiP

 

„Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk,
D. Trześniowski,  wyd. WSiP

 

 

2

Język
angielski

 

 

I

II

III

 

 

klasy 1 - kurs: On Screen wyd. Express Publishing (poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po podziale na grupy zaawansowania) 

klasy 2 i 3 - kontynuacja dotychczasowych kursów

 

 

3

Język
rosyjski

324/2011

  

I, II,III

 

„Bom u my” („Wot i my”) M. Wiat-Kmieciak, S. Wujec PWN

 

 

 

 

 

4

Historia

525/2012

 

 

Historia i społeczeństwo
Historia
659/1/2013


659/2/2014

 

 642/1/2013

642/2/2014

 

I

 

 

II

 

 

 

III

 

 

II


III

 

 S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX”, wyd. Nowa Era.

 

 

Historia i społeczeństwo
1. T. Maćkowski, „Ojczysty Panteon
i ojczyste spory”
 

2. I. Janicka, „Rządzący i rządzeni”
 

 

  1. J. Centek, „Wojna i wojskowość”

Zakres rozszerzony

  1. R. Kulesza, K. Kowalewski,
    „Zrozumieć przeszłość. Starożytność
    i średniowiecze,

 

2.Klint, P. Galik, „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne”

1.  P.Galik, „Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939:

 

 

 

5

WOS

505/2012
 

 

630/1/2012

 

630/2/2014

 

I

 

II

 

III

 

 

 

„W centrum uwagi”  – Arkadiusz Janicki Nowa Era – zakres podstawowy

 

„W centrum uwagi”  część I – Arkadiusz Janicki, M. Menz, J. Kięczkowska – zakres rozszerzony

L. Czechowska, A. Janicki, „W centrum uwagi” część II (zakres rozszerzony)

 

 

6

Fizyka
447/2012
 

 548/1/2012
 

I

 

II-III

 M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” wyd. Nowa Era- podstawowy

 
„ Z fizyką w przyszłość” – zakres rozszerzony, Zam Kor, M.Fijałkowska, B.Sagnowska część i i część II

 

 

7

Postawy przedsiębiorczości
467/2012

 

 

I

 

 

 

 

„Krok w przedsiębiorczość” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era

 

 

8

Biologia
 

450/2012

 

564/1/2012

 


I

 

II

 
III

 


„Biologia na czasie” zakres podstawowy
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S.Czachorowski, wyd. Nowa era

„Biologia na czasie 1”  – zakres rozszerzony, Guzik, Jastrzębska, Kozik, Matuszewska


„Biologia  na czasie” 3

 

 

9

Język francuski/

382/1/2011

 

 

I-II

 

 

 

 

„Francofolie Express”(1), (2) Wydawnictwo Szkolne PWN, R. BoutÁgege, M. Klepcarz

 

 

 

 

10

Język niemiecki

333/2/2011/z1
333/3/2012

 333/4/2012
333/5/201

 

I

 
II

 
 

 

„Direkt neu 1b” G. Motta
„Direkt neu 2a” B. Ćwikowska

„Direkt neu 2b”  G.Motta
„Direkt neu 3” B. Ćwikowska

 

 

 

 

 

11

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

I

 

 

 

„Żyję i działam bezpiecznie - Edukacja dla bezpieczeństwa” J. Słoma

wyd. NOWA ERA 2012

 

 

12

 

Informatyka

 

 

I

 

 

II-III

 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, G. Koba, wyd. MIGRA

 

„Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony, cz. I -  G. Zawadzka, cz. II - D. Korman, wyd. Helion

 

 

13

WOK

 

I

„Wiedza o kulturze” W. Panek Wołomin 2012

 

 

 

14

Język łaciński

416/2012

 

 

I-II

 

 

„Porta Latina Nora” S. Wilczyński,
A. Pobiedzińska, A. Jaworska,  wyd. PWN

 

 

15

Geografia

433/2012

 

 

501/1/2012

 

 

I

 

 

 II

 

III

 

R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”.  Wyd. Nowa era

 

„Oblicza geografii 1” – poziom rozszerzony, R. Malarz, M. Więckowski

 

„Oblicza geografii” – poziom rozszerzony, wyd. Nowa Era 

 

 

 

16

Chemia

438/2012

 
581/1/2012

 

I

 
I –IIIII

 

„To jest chemia” – zakres podstawowy
R. Hassa i inni , wyd. Nowa era

„To jest chemia” – zakres rozszerzony, wyd. Nowa era, M.Litwin, S. Styka-Wlazło i inni cz I i cz II„To jest chemia” – zakres rozszerzony, wyd. Nowa era, M.Litwin, S. Styka-Wlazło i inni, cz. II

 

 

17

Matematyka

 412/1/2012 (P)

 

563/1/2012  (R)

 


412/2/2012 ( R)

 

 

I

 

I

 

II, III 

 

 II, III

 

 

Matematyka – podręcznik do liceum i technikum, zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka – zbiór zadań. Zakres podstawowy/podstawowy i rozszerzony
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka – podręcznik zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka – zbiór zadań, zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

 

 

18

Religia

 AZ-41-01/10


AZ-43-01/10/LV-1/14

 

 

II


III

 

„Świadczę o Jezusie w Kościele” ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, nr AZ-41-01/10-LU-1/12


„Świadczę o świecie” red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant, nr AZ-42-01/10-LU-4/13

„Świadczę o Jezusie w rodzinie” red. Ks. R. Straus, ks. W. Golant