• 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

    • 01.08.2022
    • „Dziś idę walczyć - Mamo!
     Może nie wrócę więcej,
     Może mi przyjdzie polec tak samo
     Jak, tyle, tyle tysięcy
     Poległo polskich żołnierzy
     Za wolność i naszą sprawę,
     Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
     I w świętość naszej sprawy
     Dziś idę walczyć - Mamo kochana,
     Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja,
     Serce mam w piersi rozkołatane,
     Serce mi dziś tak cudnie gra…”

     J. Szczepański

     Cześć i chwała Bohaterom i Bohaterkom tamtych dni!

   • Informacja dla kandydatów do szkoły
    • Informacja dla kandydatów do szkoły

    • 25.07.2022
    • Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych zostały wywieszone przed sekretariatem szkoły oraz znajdują się w systemie naboru elektronicznego. 

     Przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy chcą potwierdzić chęć podjęcia nauki w naszej szkole muszą dostarczyć do dnia 28.07.2022 (tj. czwartek), do godz. 15:00:

     a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

     b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     c) dwa podpisane zdjęcia do legitymacji, 

     d) kartę zdrowia.

      

    • Pożegnanie Julii

    • 15.07.2022
    • Tydzień temu pożegnaliśmy Julię Kurzydło - tragicznie zmarłą uczennicę klasy 2b. Dziś, wraz z Panią Agnieszką Kostką oraz Olivką Barabasz i Oliwką Buczkowicz jest już po drugiej, jaśniejszej stronie życia.

    • Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

    • 08.07.2022
    •  

     Wśród uczniów szkół podstawowych, którzy przystąpili w II terminie do sprawdzianu kompetencji językowych, pozytywny wynik uzyskali:

     1. Amelia S******k
     2. Maja C********a
     3. Kamil L****c
     4. Piotr K*****k

     Serdecznie gratulujemy!