• Dorota Kamińska
   • Dorota KamińskaDyrektor szkoły, język polski
   • Ryszard Pieniążek
   • Ryszard Pieniążekfizyka, informatyka
   • Alicja Adamowska
   • Alicja Adamowskajęzyk angielski
   • Jolanta Bajgier-Tymczak
   • Jolanta Bajgier-Tymczakjęzyk francuski
   • Kamila Barańska
   • Kamila Barańskajęzyk angielski
   • Anna Bator
   • Anna Batorpedagog
   • Joanna Bieńkowska
   • Joanna BieńkowskaWychowawca: 1Amatematyka
   • Aleksandra Boroń
   • Aleksandra BorońWychowawca: 3egeografia
   • Aneta Brewka
   • Aneta BrewkaWychowawca: 3bjęzyk angielski
   • Igor Bryś
   • Igor Bryśjęzyk angielski
   • Joanna Chęć
   • Joanna ChęćWychowawca: 4ematematyka, informatyka
   • Marzena Chudzikiewicz
   • Marzena Chudzikiewiczjęzyk polski
   • Anna Cyparska
   • Anna Cyparskawychowanie fizyczne
   • Artur Cyparski
   • Artur CyparskiWychowawca: 1B2wychowanie fizyczne
   • Tomasz Dobrowolski
   • Tomasz Dobrowolskiwychowanie fizyczne
   • Anna Dudek
   • Anna Dudekjęzyk polski
   • Arkadiusz Dudek
   • Arkadiusz Dudekwychowanie fizyczne
   • Lesław Franus
   • Lesław FranusWychowawca: 2afizyka
   • Anna Futyma
   • Anna FutymaWychowawca: 4djęzyk polski
   • Jolanta Gliściak
   • Jolanta GliściakWychowawca: 3djęzyk niemiecki