Menu

Sobota 19.01.2019

Losy absolwentów

Rocznik 2010-2013

LOSY ABSOLWENTÓW

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego

ROCZNIK 2010-2013

Liczba absolwentów: 171

Nasi absolwenci wybierali:

uczelnie wybierane przez absolwentów

Uczelnie szczegółowo
Nazwa uczelni Liczba osób
Politechnika Rzeszowska 39
Uniwersytet Rzeszowski 24
AGH Kraków 16
UJ Kraków 11
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 6
Politechnika Krakowska 5
UMCS Lublin 5
PWSZ Krosno 4
Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 4
WSPIA Rzeszów 3
PWSZ Sanok 3
Uniwersytet Warszawski 3
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2
Uniwersytet Rolniczy Kraków 2
WSIZ Rzeszów 1
PWSZ Racibórz 1
Akademia Ignatianum Kraków 1
Papieska Akademia Teologiczna 1
AWF Kraków 1
Wyższa Szkoła Europejska Kraków 1
Politechnika Świętokrzyska 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1
Uniwersytet Śląski 1
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1
Uniwersytet Opolski 1
Śląski Uniwersytet Medyczny 1

 

Kierunki szczegółowo

Ekonomiczne i społeczne

Kierunek Liczba osób

Bezpieczeństwo wewnętrzne

8

Finanse i rachunkowość

8

Ekonomia

7

Administracja

4

Zarządzanie

4

Praca socjalna

3

Bezpieczeństwo narodowe

2

Pedagogika

2

Prawo

2

Administracja i polityka publiczna

1

Dziennikarstwo

1

Edukacja muzyczna

1

Europeistyka

1

Gospodarka przestrzenna

1

Informatyka i ekonometria

1

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

1

Matematyka stosowana w ekonomii

1

Nauki o rodzinie

1

Pedagogika specjalna

1

Psychologia stosowana

1

Resocjalizacja

1

 

Techniczne i ścisłe

Kierunek

Liczba osób

Informatyka

7

Budownictwo

5

Inżynieria środowiska

5

Logistyka

5

Matematyka

4

Architektura

3

Automatyka i robotyka

3

Energetyka

2

Matematyka stosowana

2

Mechanika i budowa maszyn

2

Chemia budowlana

1

Elektronika i komunikacja

1

Informatyka stosowana

1

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

1

Inżynieria produkcji

1

Mechanika lotnictwa

1

Technologia chemiczna

1

Wiertnictwo

1

Wiertnictwo nafty i gazu

1

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

 

Humanistyczne

Kierunek

Liczba osób

Filologia angielska

6

Filologia polska

3

Lingwistyka stosowana

3

Filologia chorwacka

1

Filologia hiszpańska

1

Historia

1

Iberystyka

1

Muzykologia

1

 

Przyrodnicze i rolnicze

Kierunek

Liczba osób

Biotechnologia

2

Geologia

2

Rolnictwo

2

Architektura krajobrazu

1

Biologia

1

Ochrona środowiska

1

Zootechnika

1

 

Medyczne

Kierunek

Liczba osób

Pielęgniarstwo

5

Medycyna

3

Ratownictwo medyczne

2

Elektroradiologia

1

Położnictwo

1

Radiologia

1

Stomatologia

1

 

Inne

Kierunek

Liczba osób

Technik pożarnictwa

2

Wychowanie fizyczne

2

 

KLASA 3A

PROFIL: matematyczno-informatyczny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 30
Studiuje: 30

Wybierane uczelnie

AGH

12

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

11

AKADEMIA MEDYCZNA ŁÓDŹ

1

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

1

POLITECHNIKA ŚWIĘTKOKRZYSKA

1

PWSZ KROSNO

1

UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW

1

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

1

KLASA 3B

PROFIL: biologiczno - chemiczny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 30
Studiuje: 18
Brak danych: 12

Wybierane uczelnie

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

4

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

2

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

1

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

1

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

1

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

20

KLASA 3C

PROFIL: proprawny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 24
Studiuje: 23

Wybierane uczelnie

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

8

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

5

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

2

WSPIA

2

KUL

1

PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA

1

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY KRAKÓW

1

UNIWERSYTET ROLNICZY KRAKÓW

1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

1

WSIZ RZESZÓW

1

KLASA 3D

PROFIL: lingwistyczny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 23
Studiuje: 21
Pracuje: 1

Wybierane uczelnie

UMCS Lublin

3

Uniwersytet Jagielloński

3

Uniwersytet Rzeszowski

3

PWSZ Sanok

2

UP Kraków

2

AE Kraków

1

AP Kraków

1

AWF Kraków

1

Politechnika Krakowska

1

U Wrocławski

1

UE Kraków

1

UKSW Warszawa

1

KLASA 3E

PROFIL: proekonomiczny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 22
Studiuje: 22

Wybierane uczelnie

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

15

AGH

2

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

1

PWSZ KROSNO

1

UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW

1

KLASA 3F

PROFIL: humanistyczny
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 18
Studiuje: 15
Brak danych: 2

Wybierane uczelnie

UNIWESYTET RZESZOWSKI

4

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

2

UMCS

2

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY KRAKÓW

2

AKADEMIA IGNATIANUM

1

PWSZ IM. J. GRODKA W SANOKU

1

PWSZ KROSNO

1

UJ

1

UNIWERSYTET OPOLSKI

1

Brak danych

2

KLASA 3G

PROFIL: prooficerski
ILOŚĆ ABSOLWENTÓW: 24
Studiuje: 21
Pracuje: 2

Wybierane uczelnie

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

6

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

6

AGH

2

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

2

PWSZ KROSNO

1

RWSZ RACIBÓRZ

1

UNIWERSYTET ROLNICZY KRAKÓW

1

WSPIA RZESZÓW

1

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA KRAKÓW

1

Brak danych

1