Menu

Sobota 19.01.2019

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

dla uczniów

dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów 

dla monitoringu 

Inspektor ochrony danych osobowych ZSO : Marek Broda -email: iodobrzozow@interia.pl lub iodobrzozow@interia.eu