Menu

Czwartek 22.03.2018

Aktualności Komunikaty Galeria zdjęć Statut UTW w Brzozowie Zarząd Wykład ogólny  Kontakt

UTW w Brzozowie

Aktualności

 

Zdrowe   odżywianie

 

                    W dniu 17 stycznia 2018 roku słuchacze UTW w Brzozowie wysłuchali wykładu na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu zycia. Wykład wygłoszony był przez panią mgr Annę Wargacką-dietetyka klinicznego .                                                                                                                                                                             . Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z piramidą zdrowego żywienia , która zaleca przykładowy sposób odżywiania a mianowicie spożywaj : tłuszcze roślinne-1-2 razy dziennie; ryby,mięso, rosliny strączkowe-1-2 razy dziennie; nabiał, przetwory mleczne-2-3 razy dziennie; produkty zbożowe najlepiej pełnoziarniste-4-5 razy dziennie; warzywa i owoce -4-5 razy dziennie ok. 400-500 g; pamiętaj o codziennej aktywnosci fizycznej minimum 30 min. Zasady zdrowego zywienia zapobiegają chorobom cywilizacyjnym, ponadto regularne spożywanie posiłków  to ważny element zdrowego odżywiana. Po zakończeniu interesującego wykładu słuchacze mogli wysłuchac wyjaśnień na nurtujące ich pytania i zagadnienia z własnego zakresu powyższego tematu.

 


 

Święty Andrzej Bobola - Patron Polski

            W dniu 10 stycznia 2018 słuchacze UTW w Brzozowie wysłuchali niezwykłego wykładu wygłoszonego przez   ks.Prałata -proboszcza parafii Strachocina Józefa Niżnika. Wykład obejmował swym tematem:

 - życiorys św. Andrzeja Boboli                                                                                                                                        - męczeńską śmierć                                                                                                                                                          - kult św. Andrzeja Boboli

Św. Andrzej Bobola żył w niespokojnych czasach na przełomie XVI i XVII wieku w Europie rozdartej podziałami religijnymi i politycznymi. Toczyły się wtedy wojny religijne. Bóg   i Jego Kościół wykorzystywany był do osiągania politycznych wpływów.  Taka sytuacja powodowała osłabienie jedności Kościoła. Bardzo wielu wiernych siłą wcielonych do Cerkwi z powrotem powracało do wspólnoty Kościoła Katolickiego. Jednym z głównych promotorów nawróceń na Polesiu był nasz patron.   Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku. W 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie. Studiował na założonej przez jezuitów Akademii Wileńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1622 roku.

Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez wiele lat w Pińsku. Spełniał funkcje przełożonego i wychowawcy. Zawsze starał się dbać o ubogich, wspierał chorych, odwiedzał więźniów.

Nasz Święty na co dzień doświadczał trudów misjonarskiej działalności. W ostatnim okresie swojego życia był zawsze w drodze. Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii. Troszczył się o wychowanie młodzieży, pocieszał strapionych, niósł ulgę chorym. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską w Janowie Poleskim całkowicie oddany Bogu.

Papież Jan Paweł II pisał o ekumenizmie męczenników. Oni powrócili w XX wieku,  a z nimi powrócił  św. Andrzej. Powrócił po swojej pośmiertnej długiej tułaczce do Ojczyzny w pamiętnym 1938 roku. Bóg chciał przez niego umocnić naszych Rodaków w obliczu prób, jakie na nich czekały w czasie II wojny światowej i w okresie komunistycznego zniewolenia. Powrócił św. Andrzej i pozostał Patronem naszej trudnej wolności, która nieustannie domaga się ofiarnego życia! Na początku XIX wieku przepowiedział on odzyskanie niepodległości Polski po wielkiej wojnie. Nastąpiło to po całym wieku oczekiwania, trudu i modlitwy pełnej nadziei, w 1918 roku. Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski. Jego sanktuaria znajdują się w Warszawie i w Strachocinie na ziemi sanockiej, gdzie się urodził.

 

"Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku".

Życzy Zarząd UTW

 

 


 

Spotkanie opłatkowe

 

           W dniu 13.12.2017 słuchacze U T W w Brzozowie wysłuchali prelekcji na temat -                                  " Boże Narodzenie-zwyczaje , tradycje i obrzędy"  wygłoszonej przez ks. mgr Marka Szczepańskiego wikariusza parafii brzozowskiej .                                                                                                                                         Tematyka wykładu mimo, że znana wszystkim słuchaczom, jednak przedstawiona na bardzo wysokim poziomie wiedzy religijnej rozszerzyła spojrzenie na temat przeżycia duchowego Świąt Bożego Narodzenia.  Słuchacze mogli dowiedzieć się  również jakie są zwyczaje i tradycje zarówno w Polsce jak też w państwach Europy i  Świata.                                                                                                                                                Spotkanie zakończyło się dzieleniem opłatkiem i składaniem wzajemnych życzeń świątecznych  oraz noworocznych w radosnej i przyjaznej atmosferze.

 

 


Choroby  tarczycy

 

        W dniu 5.XII. 2017 słuchacze U T W  w Brzozowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez endokrynologa lek. med. Pana Jerzego Kuczmę na temat " Choroby tarczycy- leczenie i profilaktyka " 

Choroby tarczycy polegają na:

- nadmiernej lub niedostatecznej produkcji hormonów- mówimy wtedy o niedoczynności  lub nadczynnosci tarczycy.

- powiększenie tarczycy co wykrywamy w badaniu ultrasonograficznym ( USG) dokonujac pomiaru objętosci tarczycy.

- obecność guzków (guzów) tarczycy, kiedy tarczyca nie jest zbudowana z prawidłowej tkanki

Guzki i powiększenie tarczycy zazwyczaj nie wywołują żadnych objawów. W przypadku dużego (ale naprawdę dużego) powiększenia tarczycy mogą wystąpić duszności i uczucie ucisku w okolicy szyi oraz trudności w połykaniu. Guzek tarczycy może być przyczyną omówionej niżej nadczynności tarczycy, niekiedy ma podłoże nowotworowe.

Nadczynność tarczycy – nadpobudliwość, spadek masy ciała, ciągła szybka akcja serca, czasami osłabienie mięśni i biegunki.

Niedoczynność tarczycy – wysuszenie skóry (zwłaszcza na łokciach i kolanach), obrzęki, wzrost masy ciała (ale nie zawsze ilości tkanki tłuszczowej), zaparcia, osłabienie i przede wszystkim objawy depresji, a także pogorszenie sprawności intelektualnej. U osób w starszym wieku, u których współwystępują choroby układu sercowo-naczyniowego, nierzadko pierwszą manifestacją niedoczynności tarczycy jest nasilenie objawów niewydolności krążenia.

Warto kolejny raz podkreślić, że objawy niedoczynności/nadczynności tarczycy są następstwem nieprawidłowego stężenia hormonów.

Zarówno nadczynność, jak i niedoczynność tarczycy mogą powodować u kobiet zaburzenia cyklu miesiączkowego, a co za tym idzie – niepłodności.

W zakładce  " Galeria zdjęć " do wglądu plakaty dotyczace objawów chorób tarczycy. Wyład zakończyl się różnorodnymi pytaniami słuchaczy do prowadzącego wykład lekarza , który udzielił wszystkim wyczerpujących temat odpowiedzi.

 


 

" Funkcjonowanie uzdrowisk w Polsce i na Podkarpaciu."

           W dniu 29 listopada 2017r wykład dla słuchaczy UTW w Brzozowie przeprowadziła Pani dr Małgorzata Buczek-Kowalik  wykładowca Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na początku XXI wieku na świecie wzrosło zainteresowanie ludzi własnym zdrowiem oraz poprawą samopoczucia fizycznego     i psychicznego powiedziała na rozpoczecie wykładu Pani Buczek-Kowalik. Ponadto XXI wiek to rozwój turystyki zdrowotnej oraz turystyki uzdrowiskowej. Oprócz tego istotny wpływ na rozwój i popularność ruchu uzdrowiskowego jest fakt starzenia się  społeczeństwa zarówno w Polsce jak i na świecie. Nową grupą kuracjuszy jest pojawienie się ludzi młodych. Osoby te zaiteresowane są nie tyle lecznictwem uzdrowiskowym, ale raczej profilaktyką , zabiegami relaksacyjnymi, regenerującymi oraz upiększającymi. W związku z tym uzdrowiska "zmuszone" zostały do kreowania nowego produktu  uzdrowiska tak aby dany obiekt był dostosowany do aktualnych potrzeb. Obecnie w Polsce mamy 45 uzdrowisk  działających w oparciu o przepisy ustawy.      Warunkiem przydatności środowiska do dzialalności uzdrowiska jest:

 - klimat i mikroklimat                                                                                                                                                       - wody mineralne  i termalne                                                                                                                                             -  gazy lecznicze                                                                                                                                                                 -  peloidy                                                                                                                                                                           -  ozokeryt                                                                                                                                                                         -  woda morska                                                                                                                                                                   -  krajobraz                                                                                                                                                                                     Uzdrowiska karpackie w swojej działalności leczniczo-rehabilitacyjnej wykorzystują klimat i mikroklimat, wody mineralne   i termalne, peloidy, ozokeryt. Na terenie Podkarpacia popularne miejscowości sanatoryjne to: Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Polańczyk. Ponadto dr Malgorzata Buczek-Kowalik przedstawiła krótką charakterystykę uzdrowisk w Polsce, ich położenie, warunki klimatyczne, atrakcje turystyczne                        i krajoznawcze, a przede wszystkim profil lecznictwa w jakim się specjalizują. Wykład zakończył się dyskusją związaną z tą tematyką.

 


 

Troszczmy się o naszą planetę

 

       W dniu 22 listopada 2017r słuchacze UTW w Brzozowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez             Panią dr inż. Izabelę Cichocką - wykładowcę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na temat ochrony środowiska i zastosowania metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badań konsumenta żywności. Metoda dotyczy psychologicznych zachowań konsupcyjnych w kontekście motywacji i sklonności do zakupów oraz spożywania żywności wytwarzanej przez ekorolnictwo. Ponadto przedstawiony został temat dotyczący oceny jakości i poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Wykład zakończony został dyskusją na temat " jak zatroszczyć się możemy o naszą planętę Ziemię". Wspólnie wypracowaliśmy następujące wnioski:

- dbać o przyrodę i docenić jej piękno

- segregować odpady, wrzucać śmieci do kosza (nie spalać)

- oszczędzać wodę, energię elektryczną

- jeśli to tylko możliwe to przemieszczać się rowerem lub pieszo

- uświadamiać innym jak ważna jest ekologia, że nasza planeta z roku na rok jest coraz bardziej zniszczona zanieczyszczeniami  i ulega zmianie przez rozwój technologii.

 

 


Pierwsza pomoc dla poszkodowanych....

            W dniu 8 listopada 2017r słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie w Brzozowskim Domu Kultury  obejrzeli pokaz i instruktaż udzielania "pierwszej pomocy przedmedycznej" przedstawionej przez uczniów Liceum Ekonomicznego w Brzozowie.  Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach to proste zabiegi medyczne wykonywane na miejscu wypadku i w nagłych chorobach zagrażających życiu lub zdrowiu , przed przejęciem opieki nad chorym przez lekarza. Pierwszej pomocy udzielają osoby często bez wykształcenia medycznego, lecz odpowiednio przeszkolone. W większości przypadków rannego nie powinno się ruszać, chyba że znajduje się         w płomieniach,     w niebezpiecznej pozycji  lub topi się. 
W powyższym pokazie wzięło udział 15 uczniów LE przygotowanych przez nauczycieli : Pana mgr Bogusława Lidwina i Panią  mgr Justynę Leszek-Czubską.

Młodzież przygotowała pokaz z następujących zdarzeń w których uczestniczyło siedmioro poszkodowanych:  złamania i urazy, zatrzymania krążenia i oddechu(zawał), zadławienia, epilektyk, diabetyk, omdlenie.

Pokaz pozwolił poznać słuchaczom UTW , obowiązujące techniki udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,    a młodzieży utrwalić wcześniej nabyta wiedzę i umiejętności.

 


ZUS  dla seniora.

W dniu 25 października 2017 słuchacze UTW w Brzozowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez pracowników ZUS oraz Kierownika Inspektoratu ZUS w Brzozowie pana Roberta Sokołowskiego. Tematem wykładu były sprawy dotyczące aktualnych zasad wypłacania rent i emerytur.Omówiony został obniżony wiek emerytalny, od czego zależy wysokość emerytury i renty,sprawy waloryzacji świadczeń. Omówiono wskaźniki najniższych emerytur i rent, dodatki do tych świadczeń oraz limity dla osób które dorabiają będąc na emeryturze. Przedstawiono przepisy  w sprawie orzeczeń lekarskich i  różnicę pomiędzy stwierdzeniem niezdolność do pracy a niepełnosprawnością.

 


Wykład- motyw lustra....

W  dniu 18.10.2017 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali  wykładu na temat "Motyw lustra w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków". Wykład wygłosiła Pani mgr Beata Bałut - historyk sztuki.

Lustra inspirowały dawnych mistrzów malarstwa. Umieszczenie lustra „w obrazie” było nie tylko pretekstem do pokazania piękna i realizmu odbicia. Umożliwiało także eksperymentowanie z optyką. Zjawisko odbicia natury w lustrze było fascynujące, ponieważ artyści w zwierciadle widzieli dokładny obraz. W sztuce renesansu motyw lustra był traktowany jako odbicie realnego, rzeczywistego świata, w baroku zaś występowała różnica między rzeczywistością, a fikcją oraz między przedmiotem i jego odbiciem. W baroku lustro stało się symbolem vanitas, ponieważ ukazywało obraz nieprawdziwy, mylący, zmienny, niestały. W sztuce współczesnej motyw lustra wykorzystują artyści i architekci. Lustrzane instalacje, rzeźby i budowle powstają w różnych miejscach świata, coraz bardziej zaawansowane technicznie i przeczące prawom fizyki, dzięki temu coraz bardziej magiczne. Dla artystów medium, dzięki któremu optyka nabiera cech magicznych i przenosi widza w światy paralelne.

 


Napisali o nas: 

Portal Brzozowiana

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok!

 

fot.brzozowianafot.brzozowiana

5 października w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, kolejny rok zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jak podczas zebrania powiedziała Prezes Ewa Toczek; uniwersytet to nie tylko zajęcia dla studentów "50+", ale również nawiązane przyjaźnie oraz aktywnie wspólnie spędzony czas. Zajęcia uniewersytetu obejmują bowiem m.in. sferę językową, informatyczną a nawet sportową, w tym roku uczesniczyć będzie już 78 słuchaczy - a napływają wciąż zgłoszenie kolejnych chętnych seniorów (i nie tylko!). Na inaugurację zebrani mogli wysłuchać wykładu dra Mariusza Kaznowskiego o symbolice Maryjnej na wybranych przykładach oraz porozmawiać przy kawie i ciastku. Teraz fotogaleria, wkrótce videorelacja z inauguracji. Zapraszamy! eMWu.


Portal RY-SA

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie

OPUBLIKOWANO: 5 PAŹDZIERNIKA 2017 | CZYTANO: 488

W dniu 5 października 2017r w Brzozowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w Kolegiacie Brzozowskiej, którą celebrował ks. Łukasz Staszewski.

Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie powołano na zebraniu założycielskim w dniu 12 lipca 2017 r i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przez trzy semestry od lutego 2016 roku działaliśmy pod egidą Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku jako Filia w Brzozowie.

Działalnością swoją obejmujemy powiat brzozowski , siedziba UTW mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. W uroczystości inauguracyjnej zaszczycili swą obecnością: Prezes UTW w Sanoku Andrzej Pańko, Wiceprezes UTW w Sanoku Czesława Kurasz, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Pani Dorota Kamińska, Kierownik Inspektoratu ZUS w Brzozowie Pan Robert Sokołowski, Dyrektor Muzeum Brzozowskiego Pan Mariusz Kaznowski oraz szerokie grono słuchaczy UTW.

Uroczyste otwarcie oraz przebieg uroczystości prowadziła Prezes Ewa Toczek, która była inicjatorką utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie.

Dyrektor Muzeum dr Mariusz Kaznowski wygłosił wykład inauguracyjny na temat: „Symbolika maryjna w wizerunkach z sanktuariów południowej części województwa podkarpackiego”.

Rok akademicki 2017/18 został rozpoczęty i słuchacze znowu mogą realizować swoje życiowe pasje, rozwijać talenty na wielu płaszczyznach. Brzozowscy słuchacze UTW wiedzą, jak skutecznie działać, reprezentować swoje środowisko
oraz skupiać się wokół wspólnych celów, a przy tym doskonale się bawić. Życzymy satysfakcji i wielu sukcesów.

 


 

 

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w dniu 26 wrzesień 2017 o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, sala numer 23.