• Nagłówek

    • GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE

     Lista przyjętych do Gimnazjum Dwujęzycznego

     Lista przyjętych do Gimnazjum Dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie:

     listaPrzyjętych.pdf

     Prosimy o potwierdzenie woli nauki w naszej szkole
     do 29 maja 2015r.

      

     Egzamin predyspozycji językowych

     Osoby ubiegające się o przyjęcie do Gimnazjum Dwujęzycznego zapraszamy na egzamin predyspozycji językowych, który odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:30 w sali 105.

     Klasa I gimnazjum utworzona

     Informujemy , że oddział I klasy gimnazjum dwujęzycznego przy naszej szkole zostanie utworzony zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

     W sprawach rekrutacji prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą (13 4341774) i niesugerowanie się niesprawdzonymi informacjami.

      

     Komunikat w sprawie naboru do gimnazjum

     W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami odnośnie możliwości składania więcej niż jednego podania do gimnazjum, informujemy że, zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr 4/2015 z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,  uczeń może złożyć  podanie do nie więcej niż trzech gimnazjów równolegle.

     W przypadku nieprzyjęcia ucznia do gimnazjum dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym, uczeń ma prawo i obowiązek kontynuować edukację w gimnazjum ogólnodostępnym w miejscu swojego miejsca zamieszkania. (Zgodnie z art. 15 Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r., z późn. zm.).

     Zadaniem organu prowadzącego (na wniosek dyrektora szkoły)  jest zapewnienie każdemu uczniowi bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną przez wojewodę. Dyrektor szkoły aktualizuje informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w terminie do dnia 25 sierpnia uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły. (Zgodnie z art. 22ac.1,  art. 22ae.1.3 i art. 22af.1 Ustawy o Systemie Oświaty).