•    W trosce o poziom wykształcenia naszych uczniów oraz w celu stworzenia optymalnych warunków do uzyskania kompetencji niezbędnych zarówno w dalszej edukacji, jak i na rynku pracy, oferta edukacyjna naszego liceum wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 wzbogaci się o nowy – dwujęzyczny profil nauczania.

       Nauczanie dwujęzyczne powiązane zostanie z profilem matematyczno-informatycznym, w którym poszczególne przedmioty nauczane będą zarówno w języku polskim, jak również w języku angielskim, stanowiącym od wielu lat uniwersalne narzędzie komunikacji pomiędzy ludźmi na całym świecie.

         Poziom trudności oraz zakres nauczania w języku angielskim dostosowane zostaną do możliwości lingwistycznych uczniów oraz stopnia opanowania języka angielskiego w szkole podstawowej. Aby zostać uczniem klasy o profilu dwujęzycznym wystarczy znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym oraz zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych, który przeprowadzony zostanie w czerwcu 2022 roku. Proponowany system nauczania to nowoczesny proces edukacji, otwierający przed uczniami nowe perspektywy oraz gwarantujący wymierne korzyści w postaci wiedzy i umiejętności ważnych dla młodego człowieka we współczesnym świecie. Szczegółowe informacje dotyczące struktury nauczania w klasie dwujęzycznej oraz zasady rekrutacji znajdują się w poniższej prezentacji:

    W poniższym plikach znajdziecie przykłady ćwiczeń, które mogą pojawić się na sprawdzianie kompetencji językowych:
    SPRAWDZIAN_KOMPETENCJI_-_PRZYKLADOWE_ZADANIA.pdf

    oraz warunki organizacji i zakres wymagań sprawdzianu kompetencji językowychwarunki_organizacji_i_zakres_wymagan_sprawdzianu_kompetencji_jezykowych.pdf

    Sprawdźcie co nasi absolwenci mówią o nauczaniu dwujęzycznym: