• Rok szkolny 2017/2018

    • Szkolny zestaw podręczników

     w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego

     w Brzozowie na rok szkolny 2017/2018

      

     Nr

     Przedmiot/poziom

     Numer dopuszczenia MEN

     Klasy

     Podręczniki

     (tytuł, autor, wydawnictwo)

      

     1

     Język polski

     463/1/2012
     463/1/e/2012
     463/2/2012
     463/2/e/2012

     463/3/2013
     463/4/2013

      

     86/5/09/S

      

     I

      

      

      II

      

      

      III

      

     „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” (nowa) D. Chemperek, A. Kalbarczyk, wyd. WSiP

      

     „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk,   wyd. WSiP

      

     „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”, D. Chemperek, A. Kalbarczyk,
     D. Trześniowski,  wyd. WSiP

      

      

     2

     Język
     angielski

      

      

     I

     II

     III

      

      

     klasy 1 - kurs: On Screen wyd. Express Publishing (poziom podręcznika zostanie podany we wrześniu, po podziale na grupy zaawansowania) 

     klasy 2 i 3 - kontynuacja dotychczasowych kursów

      

      

     3

     Język
     rosyjski

     324/2011

       

     I, II,III

      

     „Bom u my” („Wot i my”) M. Wiat-Kmieciak, S. Wujec PWN

      

      

      

      

      

     4

     Historia

     525/2012

      

      

     Historia i społeczeństwo
     Historia
     659/1/2013


     659/2/2014

      

           642/1/2013

     642/2/2014

      

     I

      

      

     II

      

      

      

     III

      

      

     II


     III

      

      S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX”, wyd. Nowa Era.

      

      

     Historia i społeczeństwo
     1. T. Maćkowski, „Ojczysty Panteon
     i ojczyste spory”
      

     2. I. Janicka, „Rządzący i rządzeni”
      

      

     1. J. Centek, „Wojna i wojskowość”

     Zakres rozszerzony

     1. R. Kulesza, K. Kowalewski,
      „Zrozumieć przeszłość. Starożytność
      i średniowiecze,

      

     2.Klint, P. Galik, „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne”

     1.  P.Galik, „Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939:

      

      

      

     5

     WOS

     505/2012
      

      

     630/1/2012

      

     630/2/2014

      

     I

      

     II

      

     III

      

      

      

     „W centrum uwagi”  – Arkadiusz Janicki Nowa Era – zakres podstawowy

      

     „W centrum uwagi”  część I – Arkadiusz Janicki, M. Menz, J. Kięczkowska – zakres rozszerzony

     L. Czechowska, A. Janicki, „W centrum uwagi” część II (zakres rozszerzony)

      

      

     6

     Fizyka
     447/2012
      

      548/1/2012
      

     I

      

     II-III

      M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” wyd. Nowa Era- podstawowy

      
     „ Z fizyką w przyszłość” – zakres rozszerzony, Zam Kor, M.Fijałkowska, B.Sagnowska część i i część II

      

      

     7

     Postawy przedsiębiorczości
     467/2012

      

      

     I

      

      

      

      

     „Krok w przedsiębiorczość” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era

      

      

     8

     Biologia
      

     450/2012

      

     564/1/2012

      


     I

      

     II

      
     III

      


     „Biologia na czasie” zakres podstawowy
     E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S.Czachorowski, wyd. Nowa era

     „Biologia na czasie 1”  – zakres rozszerzony, Guzik, Jastrzębska, Kozik, Matuszewska


     „Biologia  na czasie” 3

      

      

     9

     Język francuski/

     382/1/2011

      

      

     I-II

      

      

      

      

     „Francofolie Express”(1), (2) Wydawnictwo Szkolne PWN, R. BoutÁgege, M. Klepcarz

      

      

      

      

     10

     Język niemiecki

     333/2/2011/z1
     333/3/2012

      333/4/2012
     333/5/201

      

     I

      
     II

      
      

      

     „Direkt neu 1b” G. Motta
     „Direkt neu 2a” B. Ćwikowska

     „Direkt neu 2b”  G.Motta
     „Direkt neu 3” B. Ćwikowska

      

      

      

      

      

     11

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

      

      

      

     I

      

      

      

     „Żyję i działam bezpiecznie - Edukacja dla bezpieczeństwa” J. Słoma

     wyd. NOWA ERA 2012

      

      

     12

      

     Informatyka

      

      

     I

      

      

     II-III

      

     Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, G. Koba, wyd. MIGRA

      

     „Informatyka Europejczyka”. Zakres rozszerzony, cz. I -  G. Zawadzka, cz. II - D. Korman, wyd. Helion

      

      

     13

     WOK

      

     I

     „Wiedza o kulturze” W. Panek Wołomin 2012

      

      

      

     14

     Język łaciński

     416/2012

      

      

     I-II

      

      

     „Porta Latina Nora” S. Wilczyński,
     A. Pobiedzińska, A. Jaworska,  wyd. PWN

      

      

     15

     Geografia

     433/2012

      

      

     501/1/2012

      

      

     I

      

      

      II

      

     III

      

     R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”.  Wyd. Nowa era

      

     „Oblicza geografii 1” – poziom rozszerzony, R. Malarz, M. Więckowski

      

     „Oblicza geografii” – poziom rozszerzony, wyd. Nowa Era 

      

      

      

     16

     Chemia

     438/2012

      
     581/1/2012

      

     I

      
     I –II     III

      

     „To jest chemia” – zakres podstawowy
     R. Hassa i inni , wyd. Nowa era

     „To jest chemia” – zakres rozszerzony, wyd. Nowa era, M.Litwin, S. Styka-Wlazło i inni cz I i cz II     „To jest chemia” – zakres rozszerzony, wyd. Nowa era, M.Litwin, S. Styka-Wlazło i inni, cz. II

      

      

     17

     Matematyka

      412/1/2012 (P)

      

     563/1/2012  (R)

      


     412/2/2012 ( R)

      

      

     I

      

     I

      

     II, III 

      

      II, III

      

      

     Matematyka – podręcznik do liceum i technikum, zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

     Matematyka – zbiór zadań. Zakres podstawowy/podstawowy i rozszerzony
     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

     Matematyka – podręcznik zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony
     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

     Matematyka – zbiór zadań, zakres podstawowy/ zakres podstawowy i rozszerzony
     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

      

      

     18

     Religia

      AZ-41-01/10


     AZ-43-01/10/LV-1/14

      

      

     II


     III

      

     „Świadczę o Jezusie w Kościele” ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant, nr AZ-41-01/10-LU-1/12


     „Świadczę o świecie” red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant, nr AZ-42-01/10-LU-4/13

     „Świadczę o Jezusie w rodzinie” red. Ks. R. Straus, ks. W. Golant