• rok szkolny 2012/13

    • Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania

     w I Liceum ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego

     w Brzozowie

     na rok szkolny 2012/2013

      

     Nr

     Przedmiot/poziom

     symbol programu nauczania

     Klasy

     Podręczniki

     (tytuł, autor, wydawnictwo)

      

     1

     Język polski

      

     I

      

      

      

      II i III

      

      

     „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” (nowa) D. Chemperek, A. Kalbarczyk, wyd. WSiP

      

      

     „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”
     D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski wyd. WSiP

      

      

      

     2

     Język angielski/

     podstawowy

      

      

     I-III

      

     1. Matura Explorer –Pre-Intermediate
     2. Matura Explorer –Pre-Intermediate/Intermediate Jon Naunton, Beata Polit- Nowa Era
     3. Matura Explorer Intermediate/Enterprise 4 – V.Evans, J.Dooley Express Publishing

      

      

      

     Język angielski/

     rozszerzony

      

      

     I-III

     1. Matura Explorer –Intermediate – Nowa Era
     2. Repetytoria maturalne wydawnictw: Express Publishing, Oxford, Longman, Macmillan

      

     1. Mission FCE – Express Publising

     Matura Explorer – Intermediate, Upper – Intermediate – Nowa Era

      

      

      

     3

     Język rosyjski/

     podstawowy

      

       

     I, II,III

      

     „Bom u my” („Wot i my”) M. Wiat-Kmiecik, S. Wujec PWN

      

      

      

      

      

     4

     Historia/

     podstawowy

      

     I

      

     II

      

      

      

     III

       S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX”, wyd. Nowa Era. Zakres podstawowy

      

     B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak „Historia 2. Czasy Nowożytne”, wyd. OPERON

      

     B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak „Historia najnowsza”, wyd. OPERON

      

      

      

            

      

     Historia/ rozszerzony

      

      

      

     II-III

      

     R. Śniegocki cz. I„Od renesansu do czasów napoleońskich”, cz. II „Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej” wyd. Nowa Era

     R. Śniegocki „Burzliwy wiek XX” wyd. Nowa Era

      

      

      

     5

     WOS
     zakres podstawowy

     I

     „W centrum uwagi” – Arkadiusz Janicki Nowa Era
     Podręcznik dla szkół ponagimnazjalnych

      

     WOS

     podst. i rozsz.

      

     II-III

     Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz „Wiedza o społeczeństwie” poziom podstawowy lub rozszerzony(tu I i II część)

      

      

      

     6

     Fizyka/

     podstawowy

      

     I

      

     II

      M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” wyd. Nowa Era

      

      Kozielski „Fizyka i astronomia” wyd. PWN

      

      

      

     Fizyka/

     rozszerzony

      

      

     I-II

      

     Kozielski „Fizyka i astronomia” wyd. PWN

      

      

      

     7

     Postawy przedsiębiorczości

      

     I

      

      

     II-III

     „Krok w przedsiębiorczość” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era

      

     „Czas na przedsiębiorczość” Katarzyna Garbacik, Magdalena Żmiejko, wyd. PWN

      

      

      

     8

     Biologia/ podstawowy

      

     I

      

      

      

     II

     „Biologia na czasie” zakres podstawowy

     E. Bonar

     W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski

     wyd. Nowa era

     Biologia 2 – zakres podstawowy- E. Bartnik, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, K. Sabath i inni -  OPERON

      

      

     Biologia/

     rozszerzony

      

     I

      

      

      

     II-III

     „Biologia na czasie” zakres rozszerzony

     Guzik, Jastrzębska, Kozik, Matuszewska, Pyłka-Gutowska, Zamachowski

     wyd. Nowa era

     Biologia – zakres rozszerzony – W. Lewiński i inni - OPERON cz. 2 i 3

      

      

     9

     Język francuski/

     podst. i rozsz.

      

     I

      

     II-III

      

      

     „Francofolie Express” Wydawnictwo Szkolne PWN, R. BoutÁgeze, M. Supryn-Klepcarz

     „DÁj×-vu” Wydawnictwo Szkolne PWN, C. Billard-Woźniak, G. Migdalska, A. Ratuszniak

      

      

      

     10

     Język niemiecki/

     podst.

      

     I

      

     II

      

     III

     „Direkt neu” G. Motta

     „Exakt” 1 – klasa językowa

     „Direkt neu” G. Motta, B. Ćwikowska

      

     „Direkt” G. Motta, B. Ćwikowska

      

      

      

     11

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

      

     Przysposobienie obronne

      

      

     I

      

      

     II

      

     „Żyję i działam bezpiecznie - Edukacja dla bezpieczeństwa” J. Słoma

     wyd. NOWA ERA 2012

      

     „Przysposobienie obronne” – B. Breitkopf WSiP

      

      

     12

     Informatyka

      

     I

      

      

     If

      

      

     II

     III

     „Informatyka. Po prostu”

     Z. Nowakowski wyd. WSiP

      

     „Informatyka” dla szkół ponadgimnazjalnych
     zakres podstawowy, Wydaw. Migra
     Autor: Grażyna Koba

      

     „Informatyka Europejczyka”

     Zakres rozszerzony

     cz. I -  G. Zawadzka

     cz. II - D. Korman

     wyd. Helion

      

      

      

     13

     WOK

      

     I

     „Wiedza o kulturze” W. Panek Wołomin 2012

      

      

      

     14

     Język łaciński/

     podst. i rozsz.

      

     I-III

      

     III

      

     „Porta Latina Nora” S. Wilczyński, A. Pobiedzińska

     wyd. PWN

     „Lingua Latina ad usum medicinae studentium”,

     S. Filipczak–Nowicka

     „Porta Latina” S. Wilczyński

      

      

      

     15

     Geografia/

     podstawowy

      

      

     I

      

      

      

     II

      

     R. Uliszak, K. Wiedermann „Oblicza geografii”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa era

      

     „Geografia na czasie” Geografia społeczno-gospodarcza świata i Polski, wyd. PWN

      

      

      

      

     Geografia/

     rozszerzony

      

     I

      

      

      

     II

      

      

     III

     R. Malarz, M. Więckowski, „Oblicza geografii”. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

      

     „Geografia na czasie” - Geografia społeczno-gospodarcza świata, wyd. PWN

      

     „Geografia na czasie” – Geografia Polski, wyd. PWN

      

      

     16

     Chemia/

     podst. i rozsz.

      

     I

      

      

      

      

     II

      

     III

     „To jest chemia” – zakres podstawowy R. Hassa, A.
     i J. Mrzigod, wyd. Nowa era

     „To jest chemia” – zakres rozszerzony, wyd. Nowa era

      

     „Chemia” cz. II wyd. OPERON zakres podstawowy
     i rozszerzony

      

     „Chemia” cz. III wyd. OPERON zakres rozszerzony

      

      

     17

     Matematyka/

     podst. i rozsz.

      

     I

      

      

      

      

      

     II-III

     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

     Matematyka – podręcznik do liceów i techników kl. 1 + zbiory zadań

     zakres podstawowy

     zakres podstawowy i rozszerzony – klasy matematyczne

     wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

     R. Kalina, T. Szymański, F. Linke

     „Matematyka z Sensem” poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Sens

      

      

     18

     Religia

      

      

     I-III

      

      

     „Youcat” – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych,
     papież Benedykt XVI