• rok szkolny 2011/12

    • Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania

     w I Liceum ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego

     w Brzozowie

     na rok szkolny 2011/2012

      

     Nr

     Przedmiot/poziom

     symbol programu nauczania

     Klasy

     Podręczniki

     (tytuł, autor, wydawnictwo)

     1/2011

     Język polski

     DKOS 5002-17/08

     I

     Cz. I,II „Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka”- D.Chemperek, A.Kalbarczyk - WSiP

     2/2011

     Język polski

     DKOS 4015-96/02

     II-III

      

     „Barwy epok”- W.Bobiński, A.Janus-Sitarz- WSIP

     3/2011

     Język angielski/podst

     DKOS 4015-184/02

      331/2/2011/z1

      

     I-III

      

     „Enterprise” V. Evans, J. Dooley; Express Publishing

     “Upstream” V. Evans, J. Dooley; Express Publishing

     "Matura Explorer" J. Naunton, B. Polit; Nowa Era 

      

      

     Język angielski/rozsz

     DKOS 4015-184/02

     262/3/2011

      

     I-III

     „Enterprise” V. Evans, J. Dooley; Express Publishing

     “Upstream” V. Evans, J. Dooley; Express Publishing

     "Matura Explorer" J. Hughes, B.Polit; Nowa Era 

      

     4/2011

     Język rosyjski/

     podstawowy

     DKOS 4015-24/02

      

        I

      

     „WOTi MY” – M.Wiatr, S.Wujec PWN 2008

      

      

     Język rosyjski/

     podstawowy

     DKOS 4015-24/02

     II-III

     “Nowyje wstrieći 1” – H. Dąrbrowska, M. Zybert WSIP

     “Nowyje wstrieći 2” - M. Zybert WSIP

     “Nowyje wstrieći 3” - M. Zybert WSIP

      

     5/2011

     Historia/

     podstawowy

     DKOS 4015-90/02

      

     I-III

     Historia I,II,III – B.Burda, B.Halczak, R.M.Józefiak, A.Roszak, M.Szymczak

     OPERON (2004)

      

      

     6/2011

      

     Historia/ rozszerzony

     DKOS 4015-147/02

      

      

     I-III

     Klasy I Historia –Dzieje starożytne –wydawnictwo Nowa Era

     Historia II,III – B.Burda, B.Halczak, R.M.Józefiak, A.Roszak, M.Szymczak

     OPERON (2004)

     Historia-Dzieje nowożytne L.Mroziewicz, R.Śniegocki  NOWA ERA

     Historia – Średniowiecze – NOWA ERA

      

     7/2011

     WOS/podst. i rozsz.

     DKOS 5002-4/04

     II-III

     Wiedza o społeczeństwie- Z. Smutek, J.Maleska, B.Surmacz OPERON (2004)

      

     8/2011

     Fizyka/podstawowy

     DKOS 5002-2/04

      

     I-II

     „Fizyka i astronomia”– M.Kozielski, R.Siegoczyński, Wyd. Szkolne PWN

     „Fizyka i astronomia”- zbiór zadań, Tom 1,Tom 2 - M.Kozielski, R.Siegoczyński, Wyd. Szkolne PWN

      

     9/2011

     Fizyka/rozszerzony

     DKOS 5002-89/02

      

     I-II

     „Fizyka i astronomia”– M.Kozielski, R.Siegoczyński, Wyd. Szkolne PWN

     „Fizyka i astronomia”- zbiór zadań, Tom 1,Tom 2 - M.Kozielski, R.Siegoczyński, Wyd. Szkolne PWN

      

     10/2011

     Postawy przedsiębiorczości/

     Podstawowy

     DKOS 5002-75/07

      

     II-III

     „Czas na przedsiębiorczość” – K.Garbacik wyd. PWN

     „Ekonomia stosowana” – M.Belka, Z.Modrzewski, J.Neneman, wyd. Fundacja Młodzieży Przedsiębiorczości

      

     11/2011

     Biologia/ podstawowy

     DKOS 4015-5/02

     I

      

     II

     Biologia 1- zakres podstawowy – W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmunti, J. Walkiewicz OPERON

     Biologia 2 – zakres podstawowy- E. Bartnik, E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, K. Sabath i inni -  OPERON

      

      

     Biologia/rozszerzony

     DKOS 4015-5/02

      

     I

      

     II-III

     Biologia – zakres rozszerzony – W. Lewiński i inni OPERON cz. 1

     Biologia – zakres rozszerzony – W. Lewiński i inni - OPERON cz. 2 i 3

      

     12/2011

     Język francuski/

     podst. i rozsz.

     DKOS 4015-63/02

     I

     II

     III

     „DEJA-VU 1”-G.Migdalska, A.Ratuszniak i inni PWN

     „DEJA-VU 2”-G.Migdalska, A.Ratuszniak i inni PWN

     „DEJA-VU 3”-G.Migdalska, A.Ratuszniak i inni PWN

      

     13/2011

     Język niemiecki/podst.

     DKOS 5002-20/06

     I

      

     II

      

     III

     „Direkt 1a, 1b neu”, Motta, Ćwikowska,

     wyd. Klett

     „Direk 2a, 2b neu” Motta, Ćwikowska,

     wyd. Klett

     „Direk 3 neu” Motta, Ćwikowska,

     wyd. Klett

      

     14/2011

     Przysposobienie obronne

     DKW 4015-2/01

      

     I-II

     „Przysposobienie obronne” – B. Breitkopf,

      M. Marciniak, Z. Worwa,  WSiP

     15/2011

     Informatyka

     DKOS 5002-5/03

     II

     III

     Informatyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie w zakresie rozszerzonym cz. I i II E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak,
     E. Kołczyk  WSiP

      

     16/2011

     Technologia informacyjna

     DKOS 4015-164/02

     I

     Technologia informacyjna – G. Koba

     MIGRA

     17/2011

     WOK

     DKOS 4015-207/02

     I

     „Wiedza o kulturze” – W. Panek

     wyd. Wołomin 2004

      

     18/2011

     Język łaciński/

     podst. i rozsz.

     DKOS 5002-45/05

     I-III

      

     III

     I

     „Porta Latina” – S. Wilczyński, E. Pobiedzińska,

     1. Jaworska  PWN

     „Język łaciński dla prawników” – J. Rezler PWN

     „Lingua Latina od usum medicinoe studenticum”  S. Filipczak-Nowicka, Z. Grech- Żmijewska PZWL

      

     19/2011

     Geografia/podstawowy

     DKOS 5002-11/07

     DKOS 4015-41/01

     I

      

     II-III

     „Geografia na czasie. Geografia fizyczna świata i Polski „– B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik PWN

     „Geografia Polski” – J. Mordawski, W. Wiecki OPERON

      

     20/2011

     Geografia/rozszerzony

     DKOS 4015-20/01

     I

      

     II

      

     III

     „Geografia na czasie. Geografia fizyczna świata„– B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik PWN

     „Geografia i człowiek”- J. Korba, J. Mordawski,

     W. Wiecki OPERON

     „Geografia Polski” - J. Mordawski, W. Wiecki OPERON

     „Geografia Polski” - J. Mordawski, W. Wiecki OPERON

      

     21/2011

     Chemia/podst. i rozsz.

     DKW 4015-43/01

     I-III

     Chemia 1,2,3 – R. Marcinkowski, S. Hejwowska,

     J. Staluszka

      

     22/2011

     Matematyka/

     podst. i rozsz.

     DKOS 4015-54/02

     I-III

     „Matematyka z Sensem” – R. Kalina,

     T. Szymański SENS

      

     23/2011

     Religia

     AZ 42-01/1-6

      

     I-III

      

      

     „Jestem świadkiem Chrystusa w kościele”

     ks. Zbigniew Marek SJ. WAM