• Na wszystkie kierunki punktowane są 4 przedmioty, w tym język polski, pierwszy język obcy, matematyka
    oraz :

    • Fizyka lub informatyka – kierunek matematyczno-informatyczny– klasa (A)
    • Biologia lub chemia – kierunek biologiczno- chemiczny – klasa (B)
    • Historia lub wos  – kierunek humanistyczny – klasa (C)
    • Drugi Język obcy – kierunek językowo-dziennikarski – klasa (D)
    • Geografia – kierunek matematyczno-geograficzny –  klasa (E)