• Światowy Tydzień Przedsiębiorczosci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
     • Światowy Tydzień Przedsiębiorczosci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

     • W ramach tematu "Prowadzenie działalności gospodarczej "z podstaw przedsiębiorczości   planowane jest przeprowadzenie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  w dniach  15-16 listopada 2017r.  

      W tych dniach zorganizowane zostanie wyjście z młodzieżą do zakładu produkcyjnego ARTGOS S.A.  w Brzozowie.

       Uczniowie  będą  zapoznani:

      -  z organizacją i zasadami  funkcjonowania Spółki Akcyjnej. 

      - z zasadami  produkcji wyrobów na różnych stanowiskach pracy

      - z zasadami funkcjonowania działu marketingowego  (np: promocja, reklama produktów itp.)

      - z zasadami zbytu wyrobów

      - z  organizacją i funkcjonowaniem działu  transportu

     • Konkurs Języka Angielskiego LINGUA. PLUS

     • Informujemy, że w dniu 27.10.2017r (piątek) o godzinie 9.45  (lekcja 3) odbędzie się Konkurs Języka Angielskiego LINGUA.PLUS. Wszystkich uczniów, którzy zgłosili swój udział w tym konkursie, prosimy o zapoznanie się listami uczestników i przydziałem do sal lekcyjnych.
      Listy uczestników znajdują się na tablicy ogłoszeń na I piętrze obok sali 107.
      Prosimy o punktualne zgłoszenie się zainteresowanych do przydzielonych sal lekcyjnych.