• Wykład motywacyjny

     • Ogłoszenie

      Informujemy, że w dniu 5 listopada o godzinie 1045 na sali gimnastycznej odbędzie się wykład motywacyjny prowadzony przez Nauczyciela Roku 2008 - Pana Dariusza Kulmę.
      W wykładzie uczestniczą klasy II i III.

     • Zajęcia piłki koszykowej

     • Zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia z piłki koszykowej w każdy wtorek o godzinie 15.00

       

     • UWAGA! Mamy Niepodległą.

     • W związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę zachęcamy młodzież naszej szkoły do aktywnego włączenia się w przygotowywane obchody i zapraszamy do udziału w konkursach – plastycznym, literackim i muzycznym. Celem ich  jest kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i patriotycznej, poszerzenie wiedzy historycznej a także rozwijanie kreatywności oraz artystycznej wrażliwości uczniów.

       

      KONKURS PLASTYCZNY„ BARWY NIEPODLEGŁOŚCI”

      Tematyka – wykonanie pracy plastycznej, która będzie poświęcona wydarzeniom związanym z historią i odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. lub szeroko pojętym patriotyzmem.

      Technika prac – dowolna. Format wykonania – A4

      Prace prosimy składać do 5 listopada 2018 r.( mgr Marzena Komska – Ciesielska)

       

      KONKURS LITERACKI„SŁOWA I SERCE DLA  NIEPODLEGŁEJ”

      Tematyka – napisanie samodzielnie wiersza o tematyce patriotycznej nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości lub ukazującego rozumienie współczesnego patriotyzmu.

      Prace prosimy składać do 5 listopada 2018 r. (mgr  Joanna Nowak - Kopeć)

       

      KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ - „ JEST TAKIE MIEJSCE, TAKI KRAJ…”

      Do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne. Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną piosenkę o charakterze patriotycznym (może to być pieśń legionowa lub współczesna).

      Zgłoszenia do konkursu (wraz z tytułem piosenki) przyjmuje do 31 października
      mgr  Magdalena Skoczek

       

       Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani ocenami z wybranego przedmiotu (j.polski, historia, historia
      i społeczeństwo, wiedza o kulturze)

      Zwycięzców konkursów wyłoni szkolne jury składające się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.

      Prezentacje konkursowe oraz wystawa prac plastycznych odbędą się
      12 listopada 2018
      r. na szkolnej uroczystości poświęconej 100 – leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

     • Zaproszenie

     • Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zaprasza klasowe rady rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 16.00 w sali 105.

     • OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW

     • OGŁOSZENIE
      Od dnia 8.10.2018r. klasa IIA uczyć się będzie w sali 20- do odwołania.

      Od dnia 5.10.2018r. klasa III E uczyć się będzie w sali 23, natomiast
      klasa I A - uczy się w klasach zgodnie z planem lekcji.

      Od 13.09.2018r. klasa III B uczyć się będzie w sali 21 - do odwołania.

     • etap szkolny Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała

     • W dniu 3.10.2018  w I LO w Brzozowie został przeprowadzony etap szkolny Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. W konkursie wzięło udział 31 uczniów.

      Do etapu powiatowego awansowali:

      Klasa I

      1. Klaudia Szerszeń 1a
      2. Julia Ślazyk 1f
      3. Kacper Telesz 1a
      4. Katarzyna Folta 1a
      5. Justyna Telesz 1a
      6. Karol Brajta 1a
      7. Daria Brodzicka 1e

       

      Klasa II

      1. Dominika Dąbrowska 2a
      2. Oliwia Wolańska 2b
      3. Jakub Szczuka 2b
      4. Gabriela Śiwiecka 2a

       

      Klasa III

      1. Ewelina Florczak 3a
      2. Barbara Fijałka 3a
      3. Gabriela Szpiech  3a
      4. Piotr Żak 3a
      5. Kinga Kuśnierczyk 3a
      6. Klaudia Leń 3a