• "Święty Stanisław Kostka wciąż młodych idolem"

     • Konkurs wiedzy o św.Stanisławie Kostce został rozstrzygnięty.

      I miejsce zajął Jakub Kuś

      II miejsce- Natalia Telesz

      III miejsce - Weronika Fic

      Gratulujemy!

     • WYWIADÓWKA DLA KLAS I, II i III I LO

     • Zapraszamy na wywiadówkę:

      -  Rodziców uczniów klas I w dniu 24 września (wtorek) o godzinie 16.00
      -  Rodziców uczniów klas II i III  w dniu 25 września (środa) o godzinie 16.00

     • ERAZMUS +

     • Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań” to projekt Erasmus+ realizowany od 1 września 2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

      Organizacją koordynującą projekt jest szkoła Istituto Superiore statale „Mario Rutelli” (Włochy), partnerami projektu są szkoły: Colegiul Energetic (Rumunia), Vilniaus Pranciskaus Skorinos gimnazja (Litwa), Colegio Santo Tomas de Aquino – Liceo Santa Teresa de Jesus (Hiszpania) , FORAVE – Associacao para a Educacao Profissional do Vale do Ave (Portugalia) oraz I Liceum Ogólnokształcace im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie (Polska)

      Celem realizacji projektu jest stworzenie wirtualnej firmy działającej na rynku międzynarodowym, lecz uwzględniającej potrzeby rynku lokalnego i w związku z tym oferującej produkty dostosowane do lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych. Podczas pracy nad kolejnymi etapami projektu uczniowie będą rozwijali kompetencje miękkie, a także umiejętności informatyczne i logicznego myślenia. Zakładając firmę, uczniowie będą uczyli się poprzez rozwiązywanie problemów, współpracę, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie. Dzięki realizacji projektu w środowisku międzynarodowym, uczniowie będą rozwijali także kompetencje językowe i międzykulturowe.

      Ze względu na tematykę projektu oraz rozwijane w trakcie jego realizacji kompetencje (językowe i informatyczne) oraz długość jego trwania, (wrzesień 2019 – sierpień 2021), projekt skierowany jest do uczniów z dwóch klas: Klasy 1A o profilu matematyczno-informatycznym oraz 1D o profilu dziennikarsko-językowym, gotowych do podejmowania działań projektowych.

      Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna,  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, projekt: Współpraca szkół (KA229).

     • KONKURS WIEDZY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE - informacja dla uczniów

     • Uczniowie, którzy biorą udział w Konkursie  
      Wiedzy o Św. Stanisławie Kostce w dniu 18.09.2019r.
      „Święty Stanisław Kostka Wciąż Młodych Idolem” proszeni są o zebranie się jutro o godzinie
      7.30 na dolnym korytarzu obok sali lekcyjnej 21 (Religia).

      ks. Piotr Sobolak

     • NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH 16-27.09.2019r. Stypendium Urzędu Marszałkowskiego na rok szkolny 2019/2020

     •  

      Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

      -„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”  projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

      Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

      Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólneszkolnictwo zawodowe.

      Biuro projektów stypendialnych: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie.

      Kontakt:

      Szkolnictwo ogólne - tel.: (17) 743 30 57, 743 30 58, 743 30 70, 743 32 03.

      Szkolnictwo zawodowe - tel.: (17) 743 30 69, 743 30 90, 743 30 67, 743 31 69.

      E-mail: dek@podkarpackie.pl

       Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

       

      19 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr  67/1786/19 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” wraz z  załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o  przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w  projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

      1. Ramowy wzór wniosku.
      2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020
      3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
      4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

      Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

     • Zmiana podziału godzin od 16.09.2019

     • Na stronie szkoły został opublokowany plan lekcji obowiązujący od 16.09.2019

     • „ŚW. STANISŁAW KOSTKA WCIĄŻ MŁODYCH IDOLEM”

     • KONKURSU WIEDZY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTKA

      PIERWSZYM PATRONIE NASZEJ SZKOŁY