• WAŻNA INFORMACJA

     •  

      Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2019 Dyrektora I LO z dnia 12.09.2019 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, zmianie ulega również termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych planowanych w związku z organizacją egzaminu maturalnego. Zostają one przesunięte z 04,05,06 maja br na 08,09,10 czerwca br.

      Oznacza to, że w dniach  4-6 maja zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

       

    • MATURA PRÓBNA z CKE
     • MATURA PRÓBNA z CKE

     • Drodzy uczniowie,

          W dniach 2-8 kwietnia udostępnione będą przez CKE materiały do przerowadzenia próbnej matury. Zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia tej próby z zachowaniem warunków zbliżonych do matury właściwej - pełna samodzielność, przestrzeganie określonego w arkuszu czasu.
      Szczegółowe warunki przekazania uzupełnionych arkuszy i otrzymania informacji zwrotnej zaproponują Wam nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

      Arkusze maturalne będzie można pobrać danego dnia ze strony CKE lub okręgowych komisji egzaminacyjnych ( np OKE Krakow )

      Zajęcia on-line dla Was w tych dniach nie będą prowadzone, ale otrzymacie materiały do nauki .

       

      Życzymy powodzenia !!!!!