• Matura 2020

     • Zobowiązujemy wszystkich maturzystów do zapoznania się z dokumentem 

      Uczniów cierpiących na alergię prosimy o poinformowanie o chorobie dyrektora szkoły w terminie do 29.05.2020r. aby wykluczyć przerwanie egzaminu z powodu ataku kaszlu czy kichania jako objawu choroby  COVID-19

     • Konsultacje dla maturzystów - WAŻNE

     • Bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielami w aplikacji MS TEAMS w celu ustalenia terminu i godziny konsultacji. 

      Jest to konieczne w celu przeprowadzenia konsultacji  w bezpiecznych warunkach w szkole. Konsultacje są organizowane zgodnie z potrzebami i na prośbę uczniów. Nie są obowiązkowe.

     • Konsultacje dla maturzystów

     • od 25.05.2020 Mogą odbywać się w szkole konsultacje dla maturzystów

      Spotkanie z nauczycielem w szkole jest możliwe JEDYNIE po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem w aplikacji MSTEAMS.

      Nauczyciel tworzy grupę i określa termin.

      Wstępne terminy podane zostały we wcześniejszym komunikacie.

      Nie są to spotkania otwarte na które może przyjśc uczeń bez wcześniejszego umówienia się.

       

     • Organizacja matury w naszej szkole

     • Egzamin maturalny w naszej szkole będzie przebiegał w bezpiecznych warunkach.

      Organ prowadzący zapewnil środki ochrony osobistej (maseczki wielorazowe, środki do dezynfekcji) dla wszystkich maturzystów.

      Prosimy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwie podczas matur.

      Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się w systemie OBIEG ( po zalogowaniu) z numerami sal w których będą zdawać egzamin.

     • UWAGA MATURZYŚCI! Ważna informacja

     • 25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej

      Dotyczy osób które:

      1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

      2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

      Zdający w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (oke@oke.krakow.pl) albo faksem pod numer 12 6832 100

       

    • Konsultacje dla uczniów
     • Konsultacje dla uczniów

     • Od 25 maja na terenie szkoły będzie możliwość konsutacji z nauczycielami uczniów klas 3,  a od 1 czerwca klas 1-2.

      Grupy uczniów nie mogą przekraczać 12 osób.

      Konsultacje będą odbywać się w godziniach 13:00-15:00

      Organizacja konsultacji:

      • Poniedziałek - j.polski
      • Wtorek - matematyka
      • środa - j.angielski
      • Czwartek - przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia i informatyka)
      • Piątek - Pozostałe przedmioty 

      W celu zdiagnozowania potrzeb uczniów w MsTems 21 maja zostanie opublikowana ankieta. 

      Bardzo prosimy wszystkich uczniów o wypełnienie ankiety. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania. ( np. ilośc sal i nauczycieli)

     • Drogi ósmoklasisto!

     •         W obecnej sytuacji, w dobie nauki zdalnej, szkoły niestety pozostają zamknięte, ale drzwi naszego Liceum stoją dla Ciebie otworem!

      Zachęcamy Cię, abyś od września rozpoczął razem z nami swoją dalszą przygodę na ścieżce edukacji i rozwoju.       Z myślą właśnie o Tobie przygotowaliśmy ciekawą ofertę edukacyjną. Składa się ona z pięciu profilowanych oddziałów, które celują w różnorodne zainteresowania, talenty i predyspozycje,a w dalszej kolejności przygotowują do rekrutacji   na atrakcyjne kierunki studiów.

      Tradycją naszej szkoły jest nie tylko solidna edukacja, ale również możliwość  wszechstronnego rozwoju na polu wielu kół zainteresowań takich jak: koła przedmiotowe, szkolny chór i zespół muzyczny, grupa teatralna Taram, koło informatyczne Arduino, szkolne koło CARITAS, czy liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, które mają na swoim koncie wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Uczestniczymy również w międzynarodowych projektach edukacyjnych, będących źródłem nowych doświadczeń, kontaktów i pięknych wspomnień.                   

                     I Liceum w Brzozowe to miejsce wielopokoleniowej tradycji, przyjaznych relacji, zdrowej rywalizacji i otwartości na młodego człowieka.

      Nasza szkoła to miejsce z klasą- z klasą dla Ciebie!