• Akcja #WspierajSeniora

    • 13.10.2020
    • Zachęcamy uczniów do podjęcia działań wolontariackich

     Akcja #WspierajSeniora

     Przypominamy również o akcji #WspierajSeniora. Warto pomagać osobom ze naszego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

     Jak pomagać? – Cztery proste kroki:

     • pobierz plakat #WspierajSeniora (dostępny do ściągnięcia poniżej)

     • podaj namiary na siebie – imię i numer telefonu

     • wydrukuj go i…

     • powieś na swoich drzwiach, na klatce lub na najbliższym słupie ogłoszeniowym.

     Czekaj na telefon!

     Od nas wszystkich zależy jak poradzimy sobie z epidemią koronawirusa. Dlatego bądźmy solidarni i odpowiedzialni za drugiego człowieka.

     Czasem wystarczy:

     •  zrobienie zakupów,

     • wyprowadzenie psa,

     • odbiór przesyłki z poczty,

     • wykupienie recepty.

     Ten niewielki gest może uratować wiele osób.

     Włączmy się w system wsparcia

     Zinstytucjonalizowany system wsparcia działa w oparciu o działania samorządów, m. in. poprzez ośrodki pomocy społecznej. Jednak, każdy kto pragnie się zaangażować, może zostać wolontariuszem.

     Aby pomagać, możemy też zgłosić się do takiego ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy. Ich lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat.

    • KORONAWIRUS DBAJ O SIEBIE I INNYCH

    • 13.10.2020
    • Dbaj o siebie i innych - o czym warto pamiętać!

     Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Bogatsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

     4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

     Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

     • dystans
     • dezynfekcja
     • maseczka
     • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

     Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

     Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

     Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

     Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

     Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

     Na czym to polega? Po zainstalowaniu aplikacji nasz telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.

      

    • Zajęcia sportowe

    • 01.10.2020
    • Zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia sportowe SKS.

     Harmonogram zajęć na tablicy przy sali gimnastycznej.

                                                                 Anna Cyparska. 

    • Warsztaty prawne dla uczniów I LO

    • 24.09.2020
    • Pasieka - Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie Powiatu Brzozowskiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć jest organizacja konkursu z wiedzy prawnej ze świetnymi nagrodami dla laureatów (opaski sportowe) oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.

     Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

     Projekt realizowany jest we wrześniu i październiku 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Brzozowskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Brzozowskiego.

    • Spotkanie z rodzicami i zebranie trójek klasowych

    • 23.09.2020
    • Zapraszamy rodziców uczniów klas 1 na spotkanie organizacyjne 

     z wychowawcami w dniu 30.09.2020r. (tj.środa) na godzinę 16.00.

     Spotkanie z wychowawcami w klasach:

     Klasa  1A- Monika Szczepek  sala 103

     Klasa 1B- Aneta Brewka sala 109

     Klasa 1C- Marzena Komska- Ciesielska sala 107 

     Klasa 1D -Jolanta Gliściak sala 23

     Klasa 1E-  Aleksandra Boroń sala 108

      

     Natomiast o godzinie 17.00  w sali 105 odbędzie się spotkanie trójek klasowych: I , II i III.

      

    • Kiermasz podręczników

    • 01.09.2020
    • Informujemy, że w dniach 3-4 września w szkole (na długiej przerwie), obok sekretariatu odbędzie się kiermasz podręczników.

     Prosimy uczniów klas starszych o przyniesienie podręczników
     i odsprzedanie młodszym kolegom.