• XV EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO „MŁODZI A JAN PAWEŁ II”

    • 16.05.2023
    •  

     Temat: „Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem, nie czekaj, aby zrobić coś dobrego na okazje, które nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania. ”

      

     REGULAMIN

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     Organizatorem Konkursu jest Starosta Brzozowski Pan Zdzisław Szmyd i I LO im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

      

     2. UCZESTNICY KONKURSU

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu brzozowskiego.

      

     3. PRZEDMIOT KONKURSU

     Przedmiotem konkursu jest wiersz lub esej związany tematycznie z Janem Pawłem II.

      

     4. CEL I TEMAT KONKURSU

     Celem konkursu jest nawiązanie do pontyfikatu Jana Pawła II oraz zwrócenie uwagi na znaczenie nauk papieża dla młodzieży.

      

     5. WARUNKI KONKURSU

     a. Do konkursu można zgłaszać prace tylko w formie pisemnej. Jeden uczestnik może nadesłać1 zgłoszenie.

     b. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu, o którym mowa w ust. 4 Regulaminu Konkursu.

     c. Każda praca musi zostać opatrzona na odwrocie informacją zawierającą następujące dane:

     wiek, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, dokładny adres, telefon kontaktowy.

     d. Do prac uczestników konkursu powinno zostać dołączone oświadczenie ich rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na ich udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

     e. Prace należy dostarczać lub przesyłać pocztą na adres: I LO w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 lub mailem na adres: lobrzozow@gmail.com

     f. Nadesłane prace nie będą zwracane.

     6. CZAS TRWANIA KONKURSU.

     a. Ostateczny termin składania (nadsyłania) prac konkursowych mija 19 maja 2023 roku o godz. 15.00

     b. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 25 maja 2023 r. Wyniki zostaną przekazane do szkół 26 maja 2023 roku.

     O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią sekretariat szkoły, z której zostanie zgłoszony uczeń.

      

     7. NAGRODY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA.

     a. Wybór najciekawszej i najbardziej oryginalnej pracy zostanie dokonany przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.

     b. Jury konkursu będzie oceniać pracę według następujących kryteriów:

     -wartość merytoryczna pracy

     -wartości artystyczne i oryginalność

     - związek z tematem konkursowym

     c. Nagrodą główną jest Nagroda Starosty Brzozowskiego

     d. Nagrodami dodatkowymi są 3 wyróżnienia, specjalne Dyplomy Uznania i upominki.

     e. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. w Bazylice Mniejszej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie po Mszy świętej (godz. 11.30).

     8. PRAWA AUTORSKIE

     a. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika Konkursu na I LO w Brzozowie własności egzemplarza pracy, a także z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika Konkursu na I LO w Brzozowie całości autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac, na następujących polach eksploatacji:

     I. Zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym m.in. technikami poligraficznymi.

     II. Publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania.

     III. Prezentacji w mediach, w tym także elektronicznych.

      

     b. Przystąpienie do Konkursu jest także równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika Konkursu na I LO w Brzozowie wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do nadesłanych prac.

      

     9. KOMUNIKACJA

     a. Regulamin Konkursu zostanie przesłany do wszystkich Gmin Powiatu Brzozowskiego i szkół średnich.

     b. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej

     www.lobrzozow.edupage.org

     c. Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajduje się Regulamin Konkursu.

      

     10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

     a. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie udostępniony na żądanie.

     b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

     c. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany pierwotny Regulamin.

     d. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli w dniu 27.04.2023 r. i obowiązuje do ostatniego dnia trwania Konkursu.

     e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

    • Historyczny sukces naszej szkolnej drużyny PCK

    • 15.05.2023
    • 11 maja w Ustrzykach Dolnych odbyły się  Okręgowe  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Powiatowy Zarząd PCK w Ustrzykach Dolnych.
     W kategorii szkół podstawowych były to drużyny z terenu powiatu bieszczadzkiego,  w kategorii szkół średnich najlepsze drużyny reprezentujące 3 powiaty: brzozowski, sanocki oraz bieszczadzki.
     Zawody zostały rozegrane na terenie  „Parku pod Dębami” w centrum Ustrzyk Dolnych. Każda drużyna miała do pokonania 11 stacji urazowych, na których komisje sędziowskie oceniały pracę i zmagania poszczególnych zespołów.
     Sędziami byli ratownicy medyczni z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratowniczego oraz przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu bieszczadzkiego – policjanci, ratownicy z PSP i pracownicy nadleśnictwa.
     Nasz zespół występując po raz pierwszy w Okręgowych Mistrzostwach I pomocy udanie zaprezentował się na poszczególnych stacjach urazowych zbierając bardzo dobre recenzje od poszczególnych sędziów, czego dowodem była maksymalna ilość punktów zebrana na kilku punktach urazowych.
     Nasza drużyna w opinii większości sędziów chwalona była za – bardzo dobrą pracę zespołową, umiejętność podejmowania szybkich i prawidłowych reakcji na uraz oraz charakter wypadku a także za poziom wiedzy merytorycznej.
     Po ogłoszeniu wyników, gdy okazało się że drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i będzie reprezentować po raz pierwszy  powiat brzozowski na etapie wojewódzkim, radości i zadowolenia wśród całego naszego  zespołu nie było końca.

     Skład naszej drużyny:
     Emila Sobota – kapitan,  Anna Rzepka, Sabrina Mechtoub, Patryk Szałajko, Kacper Ryba, Liliana Tarasek, Martyna Jajko.

     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zawodach!

    • Ekologiczna szkoła

    • 13.05.2023
    • Nasza planeta - to nasz dom abyśmy mogli być w nim szczęśliwi, sami musimy otoczyć go troską.

     Jesteśmy eko i żyjemy w zgodzie z naturą!

    • XXII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

    • 12.05.2023
    • 22 kwietnia 2023 roku w Rzeszowie odbył się Finał XXII PKM im. Franciszka Leji, w którym naszą szkołę reprezentowali:

     Wiktoria Bacior uczennica klasy 1a

     Justyna Kielar uczennica klasy 2a

     Karol Rak uczeń klasy 3a

     Wyróżnienie w kategorii klas trzecich zdobył Karol Rak.

     Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych wyników.

    • Kangur Matematyczny 2023

    • 12.05.2023
    • 16 marca odbył się Międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny 2023, w którym wzięło udział 38 uczniów naszej szkoły.

     Wyróżnienia otrzymali:

     W kategorii Junior klasa II liceum - Justyna Kielar klasa 2a

     W kategorii Student klasa III liceum - Julia Grzyb klasa 3e oraz Karol Rak klasa 3a

     W kategorii Student klasa IV liceum - Tomasz Leń klasa 4a oraz Kinga Słysz klasa 4a

     Najlepszy wynik w szkole w kategorii Junior klasa I liceum uzyskał Marek Marszałek uczeń klasy dwujęzycznej 1a

     Gratulujemy uzyskanych wyników