• Uczniowie LO w Brzozowie nagrodzeni na gali „Nie zagubić talentu" w Dębicy

     • 27 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy odbyła się tegoroczna gala konkursu „Nie zagubić talentu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni najbardziej uzdolnieni i wyróżniający się uczniowie z podparpackich szkół. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Marszałek Województwa Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki i Sportu UMWP Babara Pelczar-Białek. W tym roku stypendia naukowe przyznano 78 uczniom a 80 uczniów otrzymało nagrody pieniężne. Przyznano też 32 stypendia artystyczne. W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, absolwenci gimnazjum dwujęzycznego przy LO w Brzozowie: Miłosz Siadkowski i Aleksandra Haduch. Miłosz, uczeń 1 klasy Ag otrzymał stypendium naukowe na okres 10 miesięcy. Do jego największych osiągnięć w ubiegłym roku szkolnym należało uzyskanie tytułów laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z matematyki i finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Matematyczny Kangur oraz tytułów laureata w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych Olimpus z języka angielskiego i matematyki. Z kolei Aleksandra Haduch, uczennica 1 klasy Bg nagrodzana została nagrodą pieniężną. Jej największym sukcesem było uzyskanie w ubiegłym roku szkolnym tytułu laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z biologii, w którym zajęła drugie miejsce w województwie. Gratulujemy Miłoszowi i Oli sukcesu.

     • "Święty Stanisław Kostka wciąż młodych idolem"

     • Konkurs wiedzy o św.Stanisławie Kostce został rozstrzygnięty.

      I miejsce zajął Jakub Kuś

      II miejsce- Natalia Telesz

      III miejsce - Weronika Fic

      Gratulujemy!

     • WYWIADÓWKA DLA KLAS I, II i III I LO

     • Zapraszamy na wywiadówkę:

      -  Rodziców uczniów klas I w dniu 24 września (wtorek) o godzinie 16.00
      -  Rodziców uczniów klas II i III  w dniu 25 września (środa) o godzinie 16.00

     • ERAZMUS +

     • Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań” to projekt Erasmus+ realizowany od 1 września 2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

      Organizacją koordynującą projekt jest szkoła Istituto Superiore statale „Mario Rutelli” (Włochy), partnerami projektu są szkoły: Colegiul Energetic (Rumunia), Vilniaus Pranciskaus Skorinos gimnazja (Litwa), Colegio Santo Tomas de Aquino – Liceo Santa Teresa de Jesus (Hiszpania) , FORAVE – Associacao para a Educacao Profissional do Vale do Ave (Portugalia) oraz I Liceum Ogólnokształcace im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie (Polska)

      Celem realizacji projektu jest stworzenie wirtualnej firmy działającej na rynku międzynarodowym, lecz uwzględniającej potrzeby rynku lokalnego i w związku z tym oferującej produkty dostosowane do lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych. Podczas pracy nad kolejnymi etapami projektu uczniowie będą rozwijali kompetencje miękkie, a także umiejętności informatyczne i logicznego myślenia. Zakładając firmę, uczniowie będą uczyli się poprzez rozwiązywanie problemów, współpracę, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie. Dzięki realizacji projektu w środowisku międzynarodowym, uczniowie będą rozwijali także kompetencje językowe i międzykulturowe.

      Ze względu na tematykę projektu oraz rozwijane w trakcie jego realizacji kompetencje (językowe i informatyczne) oraz długość jego trwania, (wrzesień 2019 – sierpień 2021), projekt skierowany jest do uczniów z dwóch klas: Klasy 1A o profilu matematyczno-informatycznym oraz 1D o profilu dziennikarsko-językowym, gotowych do podejmowania działań projektowych.

      Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna,  Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, projekt: Współpraca szkół (KA229).

     • KONKURS WIEDZY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE - informacja dla uczniów

     • Uczniowie, którzy biorą udział w Konkursie  
      Wiedzy o Św. Stanisławie Kostce w dniu 18.09.2019r.
      „Święty Stanisław Kostka Wciąż Młodych Idolem” proszeni są o zebranie się jutro o godzinie
      7.30 na dolnym korytarzu obok sali lekcyjnej 21 (Religia).

      ks. Piotr Sobolak

     • NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH 16-27.09.2019r. Stypendium Urzędu Marszałkowskiego na rok szkolny 2019/2020

     •  

      Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

      -„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”  projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

      Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

      Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólneszkolnictwo zawodowe.

      Biuro projektów stypendialnych: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie.

      Kontakt:

      Szkolnictwo ogólne - tel.: (17) 743 30 57, 743 30 58, 743 30 70, 743 32 03.

      Szkolnictwo zawodowe - tel.: (17) 743 30 69, 743 30 90, 743 30 67, 743 31 69.

      E-mail: dek@podkarpackie.pl

       Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

       

      19 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr  67/1786/19 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” wraz z  załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o  przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w  projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

      1. Ramowy wzór wniosku.
      2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020
      3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
      4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

      Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania.

     • Zmiana podziału godzin od 16.09.2019

     • Na stronie szkoły został opublokowany plan lekcji obowiązujący od 16.09.2019

     • „ŚW. STANISŁAW KOSTKA WCIĄŻ MŁODYCH IDOLEM”

     • KONKURSU WIEDZY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTKA

      PIERWSZYM PATRONIE NASZEJ SZKOŁY

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu

      2 września 2019r.

      O godzinie 8.00 w Bazylice Miejszej zostanie odprawiona Msza Święta, natomiast o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej.

      Serdecznie zapraszamy wszytskich Uczniów, Nauczycieli, Wychowawców.

     • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     • 8:00 - Msza Święta w Kościele

      9:15 - spotkanie ogólne na sali gimnastycznej.

      Po spotkaniu przejście z wychowcami do klas 

       

     • Twarze Matematyki

     • Z okazji ROKU MATEMATYKI na Uniwersytecie Rzeszowskim 11 czerwca 2019r. odbyła się konferencja „Twarze Matematyki”. Wzięli w niej udział uczniowie naszego Liceum klasy I i II z profilu matematycznego.

       Wysłuchaliśmy następujących wykładów:

      O wybitnych matematykach i nauczycielach Podkarpacia, dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

      Wybitne kobiety –  matematyczki Podkarpacia, dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR

      Rozwój niektórych pojęć matematycznych, dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

      Portal „Matematycy Podkarpacia”, prof. dr hab. Zbigniew Suraj.

      Następnie uczniowie i nauczyciele brali udział w warsztatach matematycznych.

      Zapraszamy do zabawy:

      Odgadnij, kto jest na zdjęciu :)

       

       

     • Wyniki Konkursu przedmiotowego z historii

     • Z przyjemnością informujemy,  że Laureatami Konkursu Historycznego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie zostały następujące osoby:

      I MIEJSCE: URSZULA BOBER –  GIMNAZJUM w DOMARADZU (42,5 /48 pkt)

      II MIEJSCE: KRYSTYNA MAZUR – GIMNAZJUM  we WZDOWIE (41,5/48 pkt)

      III MIEJSCE: ZUZANNA STEC – GIMNAZJUM w DOMARADZU (41/48 pkt)

      IV MIEJSCE:  DOROTA BIENIASZ -–  GIMNAZJUM w DOMARADZU (40,5/48 pkt)

      V MIEJSCE: ANNA STYSZKO – GIMNAZJUM we WZDOWIE (40/48 pkt)

      Gratulujemy wygranym, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Informujemy również, że wyniki pozostałych uczestników będą udostępniane telefonicznie w sekretariacie szkoły.

     • Wyniki konkursu języka niemieckiego organizowanego w ZSO

     •  WYNIKI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJÓW  ORAZ KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU BRZOZOWSKIEGO

      I miejsce -   Milena Bryś - 45 pkt-
      Szkoła Podstawowa w Brzozowie

      II miejsce-   Natalia Heś - 34 pkt -
      Szkoła Podstawowa w Brzozowie

      III miejsce -  Sylwester Pietryka - 33 pkt -
      Gimnazjum w Starej Wsi

                         Monika Marczak -33 pkt-
      Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy 

                         Julita Pełdiak - 33 pkt -
      Szkoła Podstawowa w Trześniowie

      Wygranym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie

     • Wyniki Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych powiatu brzozowskiego

     • 24 maja o godzinie 9:00 odbył się Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych powiatu brzozowskiego. Wzięło w nim udział 29 gimnazjalistów oraz 31 ósmoklasistów. Najlepsze wyniki osiągnęli:

      GIMNAZJALIŚCI:

      I miejsce         LAUREAT - Miłosz Siadkowski – ZSO w Brzozowie

      II miejsce        LAUREAT - Katarzyna Masłyk – ZSO w Brzozowie

                              LAUREAT - Aleksandra Haduch – ZSO w Brzozowie

      III miejsce       LAUREAT -Patryk Stankiewicz - ZSO w Brzozowie

      IV miejsce       Joanna Głowacka – ZSO w Brzozowie

      V miejsce        Jan Haduch - Brzozów

      VI miejsce       Hubert Piotrowski – ZSO w Brzozowie Natalia Filak - Jasionów

       

      ÓSMOKLASIŚCI:

      I miejsce         LAUREAT  - Kamila Buczek– Orzechówka

      II miejsce        LAUREAT  - Konrad Wolanin – Przysietnica SP nr 1

                              LAUREAT  - Jagoda Sawka - Brzozów

      III miejsce      LAUREAT - Natalia Heś – Brzozów

                              LAUREAT  - Monika Marczak – Lutcza

      LAUREAT  -      Marcin Buczek – Przysietnica SP nr 1

      IV miejsce         Tomasz Leń – Stara Wieś

                              Bartosz Morawski – Wesoła SP nr 2

      V miejsce        Karol Kukuliński – Przysietnica SP nr 1

       

       

      GRATULUJEMY

    • Wykłady z fizyki
     • Wykłady z fizyki

     • 21 maja 2019roku uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczestniczyli w pokazach fizycznych zorganizowanych na Politechnice Rzeszowskiej. Zajęcia podzielone były na cztery grupy tematyczne:

      1. Ruch
      2. Atmosfera
      3. Drgania i fale
      4. Fizyka zabawek

      Wykonywane doświadczenia były niezwykle ciekawe, dotyczyły między innymi: ruchu piórka i metalowej kulki w próżni i powietrzu; zachowania tornada ognistego; wytworzenia fal stojących, biegnących, poprzecznych i podłużnych; odbić wielokrotnych w zwierciadłach. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali zajęcia.