• Konsultacje dla maturzystów

     • od 25.05.2020 Mogą odbywać się w szkole konsultacje dla maturzystów

      Spotkanie z nauczycielem w szkole jest możliwe JEDYNIE po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem w aplikacji MSTEAMS.

      Nauczyciel tworzy grupę i określa termin.

      Wstępne terminy podane zostały we wcześniejszym komunikacie.

      Nie są to spotkania otwarte na które może przyjśc uczeń bez wcześniejszego umówienia się.

       

     • Organizacja matury w naszej szkole

     • Egzamin maturalny w naszej szkole będzie przebiegał w bezpiecznych warunkach.

      Organ prowadzący zapewnil środki ochrony osobistej (maseczki wielorazowe, środki do dezynfekcji) dla wszystkich maturzystów.

      Prosimy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwie podczas matur.

      Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się w systemie OBIEG ( po zalogowaniu) z numerami sal w których będą zdawać egzamin.

     • UWAGA MATURZYŚCI! Ważna informacja

     • 25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej

      Dotyczy osób które:

      1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

      2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

      Zdający w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (oke@oke.krakow.pl) albo faksem pod numer 12 6832 100

       

    • Konsultacje dla uczniów
     • Konsultacje dla uczniów

     • Od 25 maja na terenie szkoły będzie możliwość konsutacji z nauczycielami uczniów klas 3,  a od 1 czerwca klas 1-2.

      Grupy uczniów nie mogą przekraczać 12 osób.

      Konsultacje będą odbywać się w godziniach 13:00-15:00

      Organizacja konsultacji:

      • Poniedziałek - j.polski
      • Wtorek - matematyka
      • środa - j.angielski
      • Czwartek - przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia i informatyka)
      • Piątek - Pozostałe przedmioty 

      W celu zdiagnozowania potrzeb uczniów w MsTems 21 maja zostanie opublikowana ankieta. 

      Bardzo prosimy wszystkich uczniów o wypełnienie ankiety. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania. ( np. ilośc sal i nauczycieli)

     • Drogi ósmoklasisto!

     •         W obecnej sytuacji, w dobie nauki zdalnej, szkoły niestety pozostają zamknięte, ale drzwi naszego Liceum stoją dla Ciebie otworem!

      Zachęcamy Cię, abyś od września rozpoczął razem z nami swoją dalszą przygodę na ścieżce edukacji i rozwoju.       Z myślą właśnie o Tobie przygotowaliśmy ciekawą ofertę edukacyjną. Składa się ona z pięciu profilowanych oddziałów, które celują w różnorodne zainteresowania, talenty i predyspozycje,a w dalszej kolejności przygotowują do rekrutacji   na atrakcyjne kierunki studiów.

      Tradycją naszej szkoły jest nie tylko solidna edukacja, ale również możliwość  wszechstronnego rozwoju na polu wielu kół zainteresowań takich jak: koła przedmiotowe, szkolny chór i zespół muzyczny, grupa teatralna Taram, koło informatyczne Arduino, szkolne koło CARITAS, czy liczne sekcje Szkolnego Klubu Sportowego, które mają na swoim koncie wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Uczestniczymy również w międzynarodowych projektach edukacyjnych, będących źródłem nowych doświadczeń, kontaktów i pięknych wspomnień.                   

                     I Liceum w Brzozowe to miejsce wielopokoleniowej tradycji, przyjaznych relacji, zdrowej rywalizacji i otwartości na młodego człowieka.

      Nasza szkoła to miejsce z klasą- z klasą dla Ciebie!

     • WAŻNA INFORMACJA

     •  

      Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2019 Dyrektora I LO z dnia 12.09.2019 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, zmianie ulega również termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych planowanych w związku z organizacją egzaminu maturalnego. Zostają one przesunięte z 04,05,06 maja br na 08,09,10 czerwca br.

      Oznacza to, że w dniach  4-6 maja zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

       

    • MATURA PRÓBNA z CKE
     • MATURA PRÓBNA z CKE

     • Drodzy uczniowie,

          W dniach 2-8 kwietnia udostępnione będą przez CKE materiały do przerowadzenia próbnej matury. Zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia tej próby z zachowaniem warunków zbliżonych do matury właściwej - pełna samodzielność, przestrzeganie określonego w arkuszu czasu.
      Szczegółowe warunki przekazania uzupełnionych arkuszy i otrzymania informacji zwrotnej zaproponują Wam nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

      Arkusze maturalne będzie można pobrać danego dnia ze strony CKE lub okręgowych komisji egzaminacyjnych ( np OKE Krakow )

      Zajęcia on-line dla Was w tych dniach nie będą prowadzone, ale otrzymacie materiały do nauki .

       

      Życzymy powodzenia !!!!! 

       

       

     • Kontakt z nauczycielami

     • Szanowni Rodzice,

      Informujemy, że w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:00 wszyscy nauczyciele będą do Państwa dyspozycji i będą odpowiadać na Państwa pytania poprzez pocztę LIBRUS.

    • Próbna matura z CKE
     • Próbna matura z CKE

     • Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego.

      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

     • 25.03.2020

     • W dniu dzisiejszym, jutro i pojutrze pracujemy zdalnie wg wcześniejszych ustaleń i testujemy aplikację MICROSOFT TEAMS

     • Nowy plan lekcji

     • Informacja : od poniedziałku pracujemy wg nowego planu lekcji który jest elementem zdalnego nauczania z wykorzystaniem ekranu komputera w aplikacji MICROSOFT  TEAMS, poza tymi zajęciami nauczanie odbywać się będzie z wykorzystaniem innych metod i narzędzi:- librus, e-podręczniki, materiały CKE, OKE oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

     • KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

     • Uwaga, od 25 marca do 10 kwietnia szkoła wprowadza obowiązkowe zdalne nauczanie przy wykorzystaniu platformy MICROSOFT TEAMS,  Librusa, z wykorzystaniem stron www. epodręczniki.pl, CKE, OKE oraz innych aktywności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem.

      Zoobowiązujemy wszystkich uczniów do podjęcia określonej przez szkołę aktywności, Oprócz uczestniczenia w  zajęciach on-line obowiązkowe będzie wykonywanie poleceń nauczycieli umieszczanych w librusie i  w aplikacji teams. Ocenie podlegać będzie tylko i wyłącznie aktywność podczas zajęć i przesyłane prace pisemne wymagające samodzielności. Uwaga nie będziemy wstawiać ocen ndst!  w przypadku nieobecności ucznia podczas zajęć on-line prosimy o kontakt z nauczycielem celem przekazania omawianych treści programowych

     • #Zostańwdomu

     • Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa zmusza nas do zostania w domach. Odwoływane są wszystkie imprezy masowe, miedzy innymi, dla niektórych uczniów najważniejsza - Dni Otwarte Szkoły. W tym roku mury Liceum nie będą mogły gościć swoich potencjalnych, przyszłych uczniów, a ci aktualni nie będą mieli możliwości podzielenia się swoimi pasjami z innymi. Nie wszyscy jednak dają za wygraną. Szkolny zespół złożony już z absolwentów ILO, podejmuje próbę ratowania Dni Otwartych 2020. Korzystając z dostępnych narzędzi (smartfonów) nagrał fragment utworu wykonywanego co roku i uznawanego za hymn dni otwartych - „Wiosnę”. Oczywiście według zaleceń, zostając w domu. Jak widać, przy dzisiejszych możliwościach nie ma żadnych ograniczeń. Zachęcamy do stosowania się do zaleceń, ale pamiętajmy również o rozwadze i zachowaniu spokoju. #Zostańwdomu

     • WAŻNE

     • Bardzo prosimy uczniów o odbieranie wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika internetowego Librus oraz utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami.

     • Kontakt ze szkołą

     • W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i koniecznością ograniczenia wizyt w urzędach i instytuacjach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkoła.

      Telefon:500232833 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lobrzozow@gmail.com

      Pilne sprawy załatwiane będą  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-11.00. 

     • Zawieszenie zajęć 12-25.03.2020

     • Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Maturzysto,

      Terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie, tj.egzamin . maturalny - 4-22 maja.

      W czasie zawieszenia zajęć (12.03-25.03) zapraszamy uczniów do korzystania z materiałów na stronie: http://cke.gov.pl.

      oraz materiałów zamieszczanych na naszej stronie.

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie

     • Apelujemy o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw. 

      Jak zapobiegać zakażeniu?

      - Proszę często myć ręce używając mydła i wody.

      - Podczas kaszlu lub kichania należy zakrywać usta i nos.

      - Należy zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

      - Jeżeli Państwo lub uczeń wrócili z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, proszę aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

      - Proszę sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z numerem 134341459 od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 -15.05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 576 605 550 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.

      Życzymy zdrowia.  

     • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego

     • Z przyjemnością informujemy, że do II etapu VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna zakwalifikowali się:

      Kacper Częczek (2b)

      Joanna Wawrzak(2b)

      Julia Ślazyk (2f)

      Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas drugiego etapu, który odbędzie się 11 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie.